3 اکتبر 2021 - 02:29

الزامات قانونی در سفر با قطار

3 ژانویه 2017 - 11:30 dsfr.ir/1f29g

الزامات قانونی در سفر با قطار
special.ir
ایستگاه راه آهن تهران

در سفر با قطار، باید به موارد متعددی که بعضا بدیهی شمرده می شوند توجه کرد، در قانون و مصوبات داخلی شرکت راه آهن جزئی از قوانین لازم الاجرا هستند.

همراه داشتن بلیت های قطار

طبق ماده نهم مصوبه تعرفه حمل مسافر و کالا در راه آهن مصوب 1343 که بعدها به کرات مورد اصلاح قرار گرفته، مسافر مکلف است در تمام مدت سفر بلیت خود را در دسترس داشته و هر وقت که ماموران قطار بخواهند، ارائه دهد. مسافرانی که بلیت خود را گم کنند یا نتوانند آن را به مامور مربوطه ارائه کنند در حکم مسافر بدون بلیت تلقی می شوند. همچنین مسافرانی که بلیت خود را در قسمتی از مسیر گم کنند و نتوانند ارائه دهند، در باقی مانده مسیر بدون بلیت تلقی می شوند. چنانچه مسافری بدون بلیت یا بلیت بدون اعتبار با قطار مسافرت کند، باید علاوه بر پرداخت بهای بلیت مربوطه مبلغی را نیز به عنوان جریمه بپردازد. البته نکته جالب این است که این مسافران در صورت نبودن جا در قطار حق درخواست جا برای نشستن نخواهند داشت و حق تقدم با صاحبان بلیت های مجاز است. براساس همین مصوبه، مسافر در مقابل هر بلیت بیش از جای یک نفر را نمی تواند اشغال کند. همچنین هر فرد بالای 12 سال باید بلیت تمام بها بخرد.

مسوولیت های مسافر حین سفر

در همین حال، مسافر مسوول جبران خسارتی است که به وسایط نقلیه یا تاسیسات راه آهن وارد می آورد و تشخیص این میزان در قطار با رئیس قطار و در ایستگاه با رئیس ایستگاه است که باید نقدا در مقابل دریافت قبض رسمی بپردازد. بی شک این ماده نظر رئیس قطار یا ایستگاه را کاملا باز و آزاد می گذارد. این حالت گرچه می تواند به جبران سریع خسارت منجر شود لیکن راه هرگونه تجدیدنظر را نیز می بندد. از طرف دیگر باید دانست که حفظ اشیایی که مسافران با خود در واگن مسافری می برند برعهده خود ایشان است و آنها نمی توانند شرکت راه آهن یا رئیس قطار را مسوول و مقصر بدانند. البته درصورت فقدان اشیا افراد باید بلافاصله رئیس قطار را مطلع کنند تا وی تمهیدات لازم را برای یافتن احتمالی کالا بیندیشد و به کار بندد. افرادی که به علت تخطی از نظامات راه آهن یا بر حسب دستور پلیس یا مقامات قضایی از مسافرت آنان جلوگیری شود، حق مطالبه بهای بلیت یا کرایه باقی مانده مسیر را نخواهند داشت.

مسافر چه چیزهایی را می تواند حمل کند؟

هر مسافر می تواند کیف های دستی و بسته ها و جامه دان های کوچک محتوی لوازم شخصی خود را با خود در کوپه مسافری بدون پرداخت کرایه حمل کند؛ مشروط براینکه ابعاد هر یک از بسته ها از 75 سانتیمتر زیادتر نباشد و مجموع وزن بسته ها نهایتا 30 کیلوگرم باشد. هر مسافر همچنین می تواند یک بسته خوراکی یا میوه را به شرطی که وزن آن از 10 کیلوگرم و ابعاد آن از 75 سانتیمتر بیشتر نباشد به همراه بیاورد. اشیای مسافر نباید باعث ایذا و آزار بقیه شود؛ به طوری که باید دانست فرد تنها می تواند جای بالای سر و زیر محل نشستن را اشغال کند و اشیای او نباید باعث زحمت مسافران یا تنگ کردن جا و معیوب کردن واگن شوند. در همین حال، مسافر این اشیا را نمی تواند با خود به واگن مسافری حمل کند:

  • مواد منفجره و اسیدها و اجناس بدبو؛
  • کالاهای تجاری به استثنای نمونه تجاری که در بسته ای کوچک باشد؛
  • بسته ها و مرسولات مشمول مقررات پستی؛
  • بسته ها و ظروف محتوی روغن، ماست، کره، شیر و نظایر آن؛
  • اشیای غیرمجاز مانند کالاهای قاچاق.

بدیهی است در صورت عدم رعایت، اشیا در مقابل رسید به واگن توشه منتقل می شوند و چنانچه کالایی خطرناک یا غیرمجاز باشد تحویل مقامات قضایی و پلیس داده می شوند و ضمنا فرد باید از عهده خسارات وارده نیز برآید. همچنین بسیاری از کالاها و اموال را مسافر می تواند به واگن توشه تحویل دهد و در مقصد آنها را تحویل بگیرد. حتما باید قبض توشه دریافت شود و در آن باید کالا و وزن آن به درستی قید شود. ضمن اینکه گیرنده توشه باید قبل از خارج کردن توشه از انبار راه آهن به تعداد و مشخصات بسته رسیدگی و چنانچه اعتراضی دارد در موقع تحویل گرفتن به انبار مقصد اطلاع دهد تا در صورت مجلس تنظیم شود. هر گونه اعتراضی که بعد از بردن توشه از انبار به عمل آید پذیرفته نمی شود. مسافر طبق قوانین باید برای دریافت توشه حداکثر ظرف روز بعد از ورود قطار مراجعه و اقدام کند. در غیر این صورت حق انبارداری از روز بعد از ورود قطار لغایت روز قبل از تاریخی که مسافر برای دریافت توشه مراجعه کرده و آن را تحویل گرفته است، حساب و وصول خواهد شد. البته اگر این مدت به 6 ماه برسد، راه آهن حق دارد کالا را به فروش برساند.

1