22 نوامبر 2020 - 13:41

نمایش آثار بازگشته از ایتالیا امروز در موزه ملی

3 ژانویه 2017 - 10:30 dsfr.ir/jp7pa

نمایش آثار بازگشته از ایتالیا امروز در موزه ملی
میثم رودکی / دنیای سفر
اشیا موزه ای موزه ایران باستان

نمایشگاه مجموعه اشیای فرهنگی- تاریخی استردادی از #ایتالیا در #موزه #ملی از تاریخ 14 دی ماه تا 23 بهمن ماه برگزار می شود.

"مدیر موزه ملی ایران"

به گزارش میراث آریا، جبرئیل نوکنده با اعلام این خبر گفت: «مشکل خروج غیرقانونی اشیای تاریخی-فرهنگی از کشورهای مختلف از جمله دغدغه های مهم یونسکو و کشورهای عضو است و یونسکو به منظور فراهم آمدن شرایط بازگشت چنین اشیایی به کشورهای مبدأ و پیشگیری از فروش این اشیا، کنوانسیون هایی را اجرایی کرده است.»

وی افزود: «در خردادماه 1387 مجموعه بزرگی از آثار تاریخی مشکوک قاچاق از سوی پلیس در یک فروشگاه عتیقه فروشی در شهر «مونتزا» توقیف شدند و مشخص شد آثار مورد نظر متعلق به کشورهای ایران، افغانستان، عراق و چین هستند که در نهایت بر اساس این کنوانسیون با تفکیک آنها، قرار شد آثار هر منطقه به کشورهای مبدأ برگردانده شوند.»

نوکنده همچنین تصریح کرد: «با توجه به اینکه این استرداد و انتقال بی سابقه، برای اولین بار پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون 1995 یونید روا در خصوص استرداد اموال فرهنگی و تاریخی در حوزه حقوق داخلی دول عضو صورت گرفته، دارای اهمیت و اعتبار ویژه حقوقی است.»

به گفته نوکنده تعدادی از آثار استردادی که 30 قلم شی را شامل می شوند، مربوط به هزاره سوم و هزاره اول پیش از میلاد است و شمار بیشتر آنها متعلق به دوره میانه اسلامی (ایلخانی و تیموری) هستند.

1