24 نوامبر 2020 - 21:08
پایان حصر ایران؛ آغاز فصل امید

در دوره پساتحریم فشارها از روی محیط زیست برداشته می شود

15 ژوئیه 2015 - 15:10 dsfr.ir/hx4v7

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد وضعیت محیط زیست کشور پس از رفع تحریم ها اظهار کرد: با بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارها، قطعا برداشت بی رویه، تخریب و ایجاد آلودگی های زیست محیطی نیز کاهش پیدا می کند و فشار از روی طبیعت ایران برداشته می شود.

معصومه ابتکار درباره توافق هسته ای و دوره پساتحریم گفت: با لغو تحریم ها حتما با تقاضاهای روزافزونی برای حضور سرمایه گذاران در کشور در ارتباط با موضوعات مختلف مربوط به صنایع، معدن، کشاورزی و عرصه های مختلف تجاری روبرو خواهیم بود. پیش از توافق نیز بخش خصوصی بسیاری از کشورهای قدرتمند صنعتی برای حضور در ایران اظهار علاقه کرده بودند که با وضعیت پیش آمده قطعا تقاضای مضاعفی ایجاد خواهد شد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به ضوابط و مقررات کامل موجود در کشور در رابطه با استقرار فعالیت های صنعتی و انجام ارزیابی های زیست محیطی برای پروژه های بزرگ عمرانی گفت: همچنین ضوابط و مقرراتی در رابطه با هرگونه فعالیت که با برداشت از طبیعت و یا تولید آلودگی می تواند همراه باشد؛ داریم و در اجرای این ضوابط هم جدی هستیم. اکنون پس از انجام توافقات باید آماده باشیم که سازمان حفاظت محیط زیست با دقت، کیفیت و سرعت بیشتری جوابگوی این مراجعات باشد.

ارتباطمان با فناوری های سبز افزایش می یابد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بخشی دیگر از نتایج توافقات به فناوری های سبز ارتباط پیدا خواهد کرد، گفت: ما در 20 ماه گذشته با جامعه بین المللی در حوزه ارتباط با فناوری های سبز از جمله موارد مربوط به انرژی های پاک، بازیافت، تصفیه، بهینه سازی مصرف انرژی در تعامل بودیم و بسیاری از شرکت های توانمند در این حوزه اعلام آمادگی برای کار با ایران کرده اند. بنابراین پیش بینی می کنیم که امسال در اسفند حضور چشمگیر شرکت های بین المللی فناوری های زیست محیطی را در نمایشگاه بین المللی محیط زیست داشته باشیم.

رشد اقتصادی مان باید سبز باشد
ابتکار تاکید کرد: اقتصاد ما نیاز به رشد دارد و این رشد باید سبز باشد، زیرا طبیعت ما دیگر توان تحمل آلودگی و تخریب را ندارد. بنابراین رشد اقتصادی ما حتما باید با حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی ها همراه باشد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: رفع تحریم ها دسترسی ما را به فناوری ها و تکنولوژی های سازگار با محیط زیست تسهیل خواهد کرد. عدم دسترسی به فناوری های سازگار با محیط زیست در سال های گذشته، در موضوعاتی مانند کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش آلودگی هوا آسیب های زیادی را به وجود آورد که در دوره پساتحریم حتما در این زمینه شرایط ما بهتر خواهد شد. البته اکنون شرایط آلودگی هوا بهتر شده، اما با رفع تحریم ها دسترسی بیشتری به فناوری های جهانی خواهیم داشت و این مساله به محیط زیست ایران و حتی جهان در مباحثی مانند کاهش گازهای گلخانه ای کمک خواهد کرد.

فشارها از طبیعت ایران برداشته می شود
ابتکار ادامه داد: باید توجه کرد؛ در زمانی که فشار به اقتصاد کشورها وارد می شود، بسیاری مواقع دولت ها این فشارها را به طبیعت منتقل می کنند و بر همین اساس شاهد برداشت بیشتر از منابع پایه، آب و افزایش فشار بیشتر بر روی خاک، جنگل و مرتع می شویم. این اتفاق در کشور، در سال های گذشته رخ داده است و فشارهای زیادی همچون برداشت بی رویه از سفره های آب های زیرزمینی و فرسایش مراتع و ... به طبیعت ایران وارد شده است. بنابراین اکنون انتظار داریم که جهت گیری های دولت به سمتی باشد که این فشارها از طبیعت ایران برداشته شود و آلودگی و تخریب محیط زیست کمتر شود.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه با انجام توافقات انتظار داریم که پروژه های کلان ملی مانند پروژه های مقابله با گرد و غبار، حفاظت از منابع آب و حفظ گونه های جانوری و گیاهی به اجرا در بیاید، افزود: همچنین انتظار داریم با بهبود شرایط اقتصادی کشور و رفع تحریم ها بتوانیم شاهد رویکرد متعادل و منطقی در زمینه مسائل زیست محیطی باشیم تا تخریب و آلودگی محیط زیست کاهش پیدا کند.

مدیریت پس از تحریم ها بسیار مهم است
ابتکار اظهار کرد: البته نباید همه مشکلات را هم به گردن تحریم ها بیاندازیم، زیرا یقینا بخش زیادی از حل مشکلات به برنامه ریزی های دولت و مجلس باز می گردد و مثال آن هم این است که با وجود تحریم ها توانستیم آلودگی های ناشی از سوخت را در شهرهای بزرگ کاهش دهیم و یا در جهت بهینه سازی مصرف آب، بهبود الگوی کشاورزی و احیای دریاچه زاینده رود، تالاب گاوخونی و هورالعظیم اقدام کنیم که این مساله نشان می دهد با مدیریت درست بخش مهمی از مشکلات حل می شود.

ابتکار در پایان تاکید کرد: رفع تحریم ها به تنهایی سبب حل مشکلات نمی شود و نیاز به مدیریت بلندمدت دارد. همچنین برخی مشکلات زیست محیطی مانند گرد و غبارهایی که از کشور عراق می آیند، فراتر از مشکلات سرزمینی است. بنابراین انتظار نداریم؛ همه مشکلات با رفع تحریم ها حل شود، اما عزم و اراده برای حفظ محیط زیست در هر شرایطی باید اصل باشد و توانمندی مان را نیز برای مواجه با محیط زیست باید ارتقا پیدا کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1