12 اکتبر 2021 - 16:42

جلب اعتماد گردشگران با هواپیماهای نو

31 دسامبر 2016 - 13:00 dsfr.ir/r718x

جلب اعتماد گردشگران با هواپیماهای نو
kishairlines.ir
هواپیمایی کیش ایر

ورود هواپیماهای نو به آسمان ایران به #توسعه #صنعت #گردشگری کمک بسیاری می کند.

ورود هواپیماهای نو به آسمان ایران به توسعه صنعت گردشگری کمک بسیاری می کند. البته موضوع گردشگری تنها با تغییر یکی از شاخص ها تقویت نمی شود و برای توسعه آن باید تمام حوزه ها را با هم پیش برد.

بخشی از گردش کار هوایی ایران به دلیل ضعف ناوگان هوایی کشور از سوی شرکت های غیرایرانی از بین می رود. مسافران با هر هدفی که قصد سفر داشته باشند، ترجیح می دهند، هواپیمای نو و امن را برای سفر خود انتخاب کنند. ذهنیت مسافران نسبت به هواپیماهای دست دوم و کهنه خوب نیست. زمانی که مسافر به هواپیمای داخلی اعتماد نداشته باشد برای سفر رفتن به سراغ شرکت های هواپیمایی خارجی می رود. با این کار بخشی از درآمد این صنعت به جای شرکت های هوایی ایران به شرکت های غیرایرانی می رسد. توسعه ناوگان هوایی و فرودگاهی کشور باید متوازن باشد.

ابتدا باید وارد یک تعامل با دنیا شویم و شرایط داخلی خود را مطرح کنیم تا گردشگران خارجی ترغیب شوند به ایران یا از طریق ایران سفر کنند. اگر ایران امکانات مضاعفی از کشورهای همسایه داشته باشد می تواند حتی این بازار را به دست آورد. بخش خصوصی در دنیا تعریف دارد و در آن گفته شده هیچ گونه وابستگی، رانت و رابطه نداشته باشد؛ به این ترتیب تمام مجموعه هایی که به طور عمومی، دولتی و خصولتی حضور دارند در واقع بخش خصوصی کشور نیستند و باید تمام این مسیرها را درست کرد. برای بازگشت ایران به جایگاه گذشته خود نیازمند زمان هستیم و این اتفاق یک شبه رخ نمی دهد.

امید است، اقدام های دولت برای نوسازی ناوگان هوایی با وجود مخالفت برخی در داخل، ادامه دار باشد و مسافران ایرانی مجبور نباشند برای مسافرت های هوایی خود از شرکت های غیرایرانی استفاده کنند.

1