تشریح هماهنگی و توسعه محصول در زنجیره تامین گردشگری

28 دسامبر 2016 - 15:00 dsfr.ir/oi761

تشریح هماهنگی و توسعه محصول در زنجیره تامین گردشگری
e-tourism.ir
زنجیره تامین گردشگری

مدیریت زنجیره تامین یکی از باصرفه ترین روشها برای یکپارچه سازی و هماهنگی تامین کنندگان مربوطه، تولید کنندگان و فعالیت های کسب و کارها است.

در برخی کشورها بخش های خاصی از گردشگری به منظور تامین زیرساخت ها، بازاریابی و فعالیت های تبلیغاتی از دولت کمک هایی دریافت می کنند. از سوی دیگر، دولت ها تلاش می كنند ضمن كاهش تصدی گری، به امور برنامه ریزی توسعه و مدیریت خدمات گردشگری بپردازند. تنوع فعالیت های مربوط به صنعت گردشگری باعث شده است رونق این بخش، اثر اقتصادی بالایی را برای اقتصاد كشور در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی ایجاد كند.

تحقیقات زیادی در خصوص تعاریف، مدل ها و متغیرهای کیفیت خدمات صورت گرفته است و غالبا ارزیابی خدمات را به دلیل ماهیت ناملموس بودن آنها که کیفیت را نامعلوم می کند، بسیار مشکل دانسته اند. در چنین فضایی بهره وری و صرفه جویی در هزینه، دو عامل بسیار مهم برای هر مقصد گردشگری هستند؛ چراکه این فضا به شدت رقابتی است و شرکت ها ناچارند مطالعات زنجیره تامین گردشگری را برای افزایش مزیت رقابتی خود موردتوجه قرار دهند.

هماهنگی در زنجیره تامین گردشگری

مدیریت زنجیره تامین یکی از باصرفه ترین روش ها برای یکپارچه سازی و هماهنگی تامین کنندگان مربوطه، تولید کنندگان و فعالیت های کسب و کارها است که به ارائه محصولات و خدمات به مصرف کننده نهایی منجر می شود. به عبارت دیگر مدیریت زنجیره تامین گردشگری روشی برای پاسخگویی مناسب به خواسته های اشباع ناپذیر و متفاوت مشتریان محصولات گردشگری است، زیرا به افزایش کیفیت محصول نهایی منجر می شود. از سوی دیگر عدم هماهنگی در درون حلقه های زنجیره تامین و بین حلقه های مختلف یکی از مهم ترین دلایل بررسی زنجیره تامین گردشگری است؛ چراکه این عدم هماهنگی باعث کاهش رضایت گردشگران و در نهایت کاهش میزان گردشگران ورودی به یک مقصد می شود. افزایش هماهنگی ها در سراسر زنجیره تامین گردشگری بیشترین تاثیر را بر عملکرد مالی، کیفیت خدمات، ارتباطات و رضایت گردشگر می تواند داشته باشد. این رویکرد همچنین می تواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای کسب و کارهای فعال در صنعت گردشگری شود. در هماهنگی یک زنجیره تامین گردشگری سه عامل اساسی و بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از: اطلاعات، ارتباطات و هماهنگی تامین کنندگان.

در هماهنگی یک زنجیره تامین، اطلاعات نقشی مهم و ضروری دارد، زیرا تصمیم گیری های مدیران زنجیره تامین براساس این اطلاعات صورت می پذیرد. سیستم اطلاعات شامل ابزارهایی است که برای کسب آگاهی های لازم از اطلاعات موجـود و همچنـین تجزیه و تحلیل آنها برای اتخاذ بهترین تصمیم در زنجیره تامین به کار می رود. بدون اطلاعات، یک مدیر نمی داند مشتریان چه می خواهند، چه میزان موجـودی در انبـار است یا اینکه چه موقع محصولات باید بیشتر تولید و ارائه شوند. در نتیجه، اطلاعات به مدیر دیدی کلی از زنجیره تامین ارائه و تصمیم گیری برای بهبود کیفیت زنجیره تامین را تسهیل می کند. در یک زنجیره تامین گردشگری با توجه به وجود ارائه دهندگان متعدد، ارتباطات بسیار زیادی وجود دارد. سیستم اطلاعات زنجیره تامین گردشگری موجب ایجاد جریان پیوسته ای از اطلاعات از مشتری تا تامین کننده می شود و به صورت یک جریان رفت و برگشت در کل زنجیره عمل می کند. در نتیجه به نظر می رسد وجود ارتباطات می تواند موجب افزایش کیفیت خدمات گردشگری شود. از سویی تامین کنندگان نیز می توانند تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد کیفیت کسب وکارها داشته باشند. هماهنگی تامین کنندگان منابع قابل اعتماد و باکیفیتی را در اختیار شرکت ها قرار می دهد. هماهنگی تامین کنندگان در زنجیره تامین به صورت یك رشته از فرآیندها و جریان هایی است كه درون و بین مراحل مختلف تولید تا ارائه آن به شرکت ها قرار می گیرد تا نیاز یك شرکت را با بهترین کیفیت برآورده سازد.

توسعه محصول

ساختار پراکنده گردشگری چالشی کلیدی برای دستیابی به چشم انداز مناسب یک مقصد است. از این رو، شناخت ارتباطات بین این عناصر باعث توزیع برابر درآمدهای حاصله و تخصیص بهینه منابع به برنامه های توسعه ای می شود. در چنین شرایطی مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از مهم ترین استراتژی ها برای توسعه یک مقصد مطرح می شود که سعی می کند در زمان مناسب محصول با کیفیتی را در اختیار مشتریان قرار دهد. یک محصول موفق در گردشگری رابطه مستقیمی با کیفیت دارد. به طور کلی کیفیت خدمات مفهومی است که به دلیل نبود اجماع روی نحوه تعریف و روش های ارزیابی آن مناقشات فراوانی را برانگیخته است. اما در بسیاری از تعاریف، کیفیت محصول به عنوان درجه ای از برآورده شدن نیازهای مشتری به وسیله مجموعه ای از ویژگی های اصلی تعریف می شود که بیانگر یک صفت مبهم در قالب لغاتی چون خوب، لوکس، بازرق و برق یا ضعیف و بد و... است. همچنین محصولات گردشگری بسیار پیچیده و ناهمگن هستند و گردشگران برای مصرف آنها باید به مقصد سفر کنند.

علاوه بر این، صنعت گردشگری بر خلاف سایر صنایع با عدم اطمینان تقاضای بالاتری مواجه است و این موضوع به خاطر روابط پیچیده و رقابت فشرده میان ارائه دهندگان خدمات است. در چنین فضایی، بهره وری، صرفه جویی در هزینه و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده، سه عامل بسیار مهم برای هر مقصد گردشگری هستند که در مطالعات گردشگری از آنجایی که بررسی کیفیت امری مشکل است و محصولات ماهیت ترکیبی دارند؛ همواره مورد غفلت واقع می شوند. اما به هر رو مدیریت زنجیره تامین گردشگری با اتخاذ تدابیر و شناخت فرصت ها و بهبود روابط میان ارائه دهندگان مختلف محصولات و تمامی کسب وکارها و همچنین با اتخاذ استراتژی هایی مانند شناسایی مشتریان، برنامه ریزی در رابطه با کیفیت، کاهش هزینه ها و کاهش موجودی، موجب می شود زمینه مناسبی برای توسعه محصول بین تمامی کسب وکارهای گردشگری فراهم آید.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 9 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1