3 اکتبر 2021 - 17:50
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران تاکید کرد

اثرگذاری مستقیم خرید هواپیمای جدید بر گردشگری

27 دسامبر 2016 - 15:40 dsfr.ir/eh1qe

اثرگذاری مستقیم خرید هواپیمای جدید بر گردشگری
طاهره رخ بخش
فرودگاه شیراز

خرید هواپیماهای جدید به گردشگری ایران کمک زیادی می کند. البته مشکل گردشگری تنها با یک فاکتور حل نمی شود و تمام حوزه ها را باید باهم پیش برد.

"رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران"

محمدحسن کرمانی در گفت و گو با سایت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «اصولا بخشی از گردش کار هوایی ایران به دلیل ضعف ناوگان هوایی کشور توسط شرکت های غیرایرانی از بین می رود. مسافر ترجیحا هواپیمایی را که نوتر و امن تر است برای سفر انتخاب خواهد کرد.» وی افزود: «ذهنیت مسافران نسبت به هواپیماهای دست دوم و کهنه خوب نیست. زمانی که مسافر به هواپیمای داخلی اعتماد نداشته باشد، برای سفرهایش سراغ شرکت های هواپیمایی خارجی می رود. به این ترتیب بخشی از پول و درآمد این صنعت به جای شرکت های هوایی ایران به شرکت های غیرایرانی می رسد.»

به گفته کرمانی باید در این زمینه برنامه ریزی انجام داد. وی تصریح کرد: «توسعه ناوگان و فرودگاه باید متوازن باشد. در همین راستا سیاست های داخلی و خارجی باید تغییر کند و وارد رابطه با دنیا شویم. به این ترتیب گردشگران خارجی هم ترغیب می شوند به ایران یا از طریق ایران سفر کنند.»

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران همچنین یادآور شد: «اگر ایران امکانات مضاعفی نسبت به کشورهای همسایه داشته باشد، می تواند حتی این بازار را به دست آورد.» وی با اشاره به لزوم در پیش گرفتن سیاست های بازاری خاطرنشان کرد: «از طرفی هم باید تاکید کرد با دیدگاه دولتی نمی شود این اقدامات را انجام داد. این مسیر باید تجاری شود تا بتوانیم دستاوردی داشته باشیم. این یک بازار رقابت و تجاری است. به طور مثال شرکت هواپیمایی تنها عاملش مسیر هوایی نیست؛ دادن امکانات و نرخ های بهتر و ارتباطات می تواند تاثیرگذار باشد. این مسائل در پناه بخش خصوصی می تواند صورت بگیرد. به این ترتیب بخش خصوصی می تواند متصدی و متخصص این امر باشد.»

کرمانی همچنین خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی در دنیا تعریف دارد. در تعریف آن هم گفته شده است که هیچ گونه وابستگی، رانت و رابطه نداشته باشد. به این ترتیب تمام مجموعه هایی که به صورت عمومی، دولتی و خصولتی حضور دارند در واقع بخش خصوصی کشور نیستند.»

وی در پایان با اشاره به جایگاه مناسب ایران از نظر ژئوپلیتیک و جغرافیایی بیان کرد: «البته این پروسه زمان نیاز دارد و یک شبه رخ نخواهد داد. دولت در این زمینه اقدامات زیادی انجام داده است و امیدواریم این اقدامات ادامه دار باشد. تا همین جای کار هم با اینکه مخالفان داخلی بیشتر از مخالفان خارجی حضور دارند اما دولت خوب پیش رفته است.»

1