11 اکتبر 2021 - 20:49

اولویت بندی اشتباه هرینه کرد بودجه برای رفع ترافیک تهران

25 دسامبر 2016 - 10:20 dsfr.ir/5b96i

اولویت بندی اشتباه هرینه کرد بودجه برای رفع ترافیک تهران
صراط نیوز
ترافیک تهران

معاون تحقیقات و #فناوری مرکز تحقیقات راه، #مسکن و شهرسازی، از همه گیر شدن چالش های #ترافیک #تهران خبر داد.

پرفسور محمود صفارزاده با اشاره به این موضوع که امروز تمامی مردم این کلانشهر به طور نسبی با چالش های ترافیکی آن آشنا هستند، اظهار داشت: این مقوله دیگر نیازی به کالبد شکافی نداشته و تنها بحثی که می ماند یافتن راهکار به منظور تسریع در حل این مشکل است.

وی که به عنوان مهمان ویژه در محل شبکه خبری تین نیوز، حضور پیدا کرده بود، در ادامه سخنان خود، افزود: از جمله چالش های بزرگ ترافیک شهر تهران ازدحام بیش از حد ظرفیت خودرو، اتلاف وقت مردم و آلودگی بی حد هوا است که پیش از هر چیز باید به آن پرداخته شود، زیرا این مقوله ارتباط مستقیمی با سلامت شهروندان داشته و دارد.

دبیر چندین دوره کنفرانس بین المللی حمل ونقل، تصریح کرد: جامعه بشری دیرزمانی است که مشکل ترافیک و مسائل پیرامونی آن مواجه است، اما با یافتن راهکارهای علمی و عملی نسبت کاهش اثرات آلاینده ها اقدام کرده اند که به نظر می رسد استفاده از تجربیات آنها خالی از فایده نباشد.

صفارزاده با اشاره به زندگی اولیه انسان ها و استفاده از وسایل ابتدائی به منظور جا به جائی، تصریح کرد: به تبع انسان اولیه با چالش هایی که امروزه بشر با آن روبرو است دست و پنجه نرم نکرده و با مشکلاتی از این دست مواجه نبوده است اما، در پی اصرار به جابه جایی سریع به این نکته واقف نبود که با اختراع وسایل نقلیه موتوری آرامش گذشته را به تدریج از دست خواهد داد.

وی با بیان این که «ذات ایجاد ترافیک استفاده بی رویه از خودروهای شخصی است»، گفت: به دلیل فقدان حمل ونقل عمومی کارآمد و پایدار مشکل ترافیک در تهران بیش از دیگر شهرها حادتر است لذا، به علت یاد شده استفاده از خودرو شخصی با صرفه اقتصادی و زمانی بیشتری برای آنان همراه است.

معاون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در ادامه سخنان خود، ابراز داشت: وضعیت اقلیمی یکی دیگر از مباحثی است که تاثیر زیادی در ایجاد ترافیک و انباشت آلاینده ها در شهر تهران تاثیر زیادی داشته و در برخی از فصول سال مانعی است در برابر جابه جائی هوای آلوده ای که به اسباب مختلف انباشت می شوند، ایستائی و وارونگی هوا محصول محصور شدن هوا در تهران است.

صفارزاده شیوع انواع سرطان و امراض قلبی و ریوی را محصول تنفس هوای آلوده عنوان کرد و گفت: متاسفانه دیر کرد در رفع آلاینده ها هزینه گزافی را به جهت ابتلاء مردم به امراض قلبی و ریوی و اقتصادی به جامعه تحمیل کرده که جبران آن به طور قطع امکان پذیر نخواهد بود.

به گفته وی، تا به امروز کسی به دنبال برآورد هزینه هایی که به صورت غیر مستقیم از ترافیک بر کشور تحمیل می شود نبوده و به بررسی این موضوع نپرداخته که هزینه بیماری های ناشی از آلودگی هوا، اتلاف وقت در سال چه میزان بر اقتصاد فردی و کشوری لطمه وارد می کند اما، باید گفت این مهم در قالب طرح ها سخت و نرم افزاری قابل ارائه است و قطع یقین توجه به آن حساسیت ها را بر می انگیزد.

رئیس پژوهشکده حمل و نقل یادآور شد، احصاء کردن آمار موارد یاد شده کار چندان سختی نیست، یافتن راهکار و اولویت بندی این کار به نظر سخت می رسد که آن هم طی چند سال دچار تصمیمات عوام گرایانه می شود و به جای یک سیستم متقن تصمیم گیرنده وجود داشته باشد تا در شرایط سخت بهترن راه حل پیش روی مردم گذاشته شده و سود آن هم به مردم گوشزد شود.

وی با اشاره به این نکته که چنان چه درصدی از سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش حمل و نقل عمومی را به سیستم انبوه بر اختصاص می دادیم با شرایط ترافیک تهران شاید بهتر از این بود که شاهد آن هستیم زیرا، در شرایط فعلی حق انتخاب از مردم سلب شده و ناگزیر از استفاده از مدهای حمل ونقلی موجود هستند.

صفارزاده در ادامه با تاکید بر منابع محدود حمل و نقل، تصریح کرد: چگونه ممکن است با بودجه محدود قادر بود هم زمان بزرگراه، تونل، مترو و ایجاد زیرساخت ها ایجاد کرد و نسبت به توسعه و نوسازی اتوبوسرانی تاکسیرانی و دیگر بخش ها هم همت گماشت و انتظار داشت تا تمامی مردم نیز در استفاده از خودرو شخصی جانب ترافیک را داشته باشند؟

معاون تحقیقات و فنآوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به ظرفیت خوب مترو در کاهش ترافیک و آلاینده ها هم زمان، خاطرنشان کرد: مزایای استفاده از این مد حمل ونقل بر کسی پوشیده نیست و علاوه بر آنها، انتقال ترافیک به زیرزمین و ایجاد زیبائی منظر را باید به دیگر فوائد توسعه مترو افزود اما، تصمیم گیری برای این که بودجه شهری باید در کدام یک از مدهای حمل و نقلی هزینه شود طبق صلاحدید مدیران شهری باید انجام بگیرد.

وی با بیان این که «تصمیم گیری در ارتباط با اولویت بندی هزینه کرد بودجه در اختیار جامعه کارشناسان و متخصصان نیست»، یادآور شد: تقسیم بودجه در بخش های مختلف از سوی مدیران شهری انجام می شود و این مهم مانند کشورهای پیشرفته به رای عمومی گذاشته و در بحث های توسعه شهری نظری از مردم خواسته نمی شود و جای حق اعتراضی هم برای آنان باقی نمی ماند.

صفارزاده با تاکید بر این نکته که آسیب شناسی در مسائل شهر به خوبی صورت گرفته اما، به کار بستن آن دچار نقص است، افزود: متاسفانه حلقه مفقوده میان مراکز علمی و مدیران پیدا نشده و رد و بدل کردن معلومات در این بخش به نحو شایسته صورت نمی گیرد که باید نسبت به ترمیم آن تدبیر ویژه ای اتخاذ کرد.

به گفته کارشناس امور حمل ونقل شهری، عدم نظارت کافی بر امور حمل و نقل یکی دیگر از مباحثی است که نادیده انگاشتن آن شهر و حمل و نقل آن را با چالش مواجه کرده است که، نتیجه آن را جند هفته اخیر در تهران می بینیم.

1