25 نوامبر 2023 - 23:32

چرا مجسمه ای از حافظ و مولانا نداریم؟

25 دسامبر 2016 - 11:00 dsfr.ir/2n2xm

چرا مجسمه ای از حافظ و مولانا نداریم؟
حمید آقامحمدی
مجسمه حکیم فردوسی در طوس

#حافظ و #مولانا هنوز صاحب مجسمه ای که برای عموم مردم قابل قبول و پذیرش باشد، نیستند.

سال هاست مجسمه های ساخته شده از شاعران سرزمین مان مانند فردوسی، خیام و سعدی برای ما نمادی از چهره این مردان بزرگ شده اند، مجسمه هایی که جای خالی «حافظ» و «مولانا» بین شان احساس می شود.

چند دهه از ساخت معروف ترین مجسمه های مشاهیر و شاعران نامی ایران می گذرد. انجمن مفاخر ایران در دهه ی 30 با توجه ویژه به ساخت تندیس ها و مجسمه هایی از مشاهیر کشور، باعث خلق مجسمه هایی شد که پس از گذشت سال ها هر کدام به نمادی برای شهری که در آن نصب هستند، تبدیل شده اند.

در این بین، نتیجه قابل قبول و خوشایند همکاری ابوالحسن صدیقی - هنرمند نقاش و مجسمه ساز - را با این انجمن نمی توان نادیده گرفت و انکار کرد. صدیقی با تلاش های خود در راستای طراحی چهره مشاهیر که بیشترین قرابت را با شخصیت آن ها داشته باشد، توانست آثاری را خود باقی بگذار که امروز جزو معروف ترین مجسمه های ساخته شده در ایران هستند.

وقتی نام نادرشاه افشار، فردوسی، ابن سینا و خیام به میان می آید، چهره مجسمه های ساخته شده توسط صدیقی با الهام از این شخصیت ها، در ذهن نقش می بندد. با این حال، هنوز هم جای خالی تندیسی از دو شاعر بزرگ این سرزمین در میان این نام ها به چشم می خورد.

حافظ با وجود داشتن آرامگاهی باشکوه با معماری جذاب، هنوز صاحب مجسمه ای که برای عموم مردم قابل قبول و پذیرش باشد، نیست. همچنین از مولانا هم تندیسی به عنوان نماد این چهره ی نامدار وجود ندارد.

به نظر می رسد در دوره ای که انجمن مفاخر ایران سفارش ساخت مجسمه مشاهیر را به هنرمندان می داد، چهره هایی به عنوان نماد قابل قبول برای این دو شاعر انتخاب نشدند.

سید مجتبی موسوی - معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران - در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: تا کنون مجسمه هایی از حافظ و مولانا کار شده، اما هیچ کدام از آن ها جزو کارهای پذیرفته شده نیستند. حتی تندیس حافظ را هنرمندان حرفه ای تر هم ساخته اند، اما این مجسمه ها مثل مجسمه های فردوسی، سعدی و ابن سینا که یک زمانی توسط ابوالحسن صدیقی (نقاش و مجسمه ساز) طراحی و ساخته و به عنوان چهره ی این مشاهیر توسط مردم پذیرفته شدند، نتوانستند به این موفقیت دست پیدا کنند.

او ادامه داد: زمانی که صدیقی مجسمه فردوسی، سعدی و ابن سینا را پیشنهاد کرد و این آثار ساخته شدند، با اقبال مواجه شدند و به عنوان یک نماد باقی ماندند، اما مجسمه های ساخته شده از حافظ در همان حد باقی ماندند و نمی توان گفت یکی از آن ها سمبل و نمادی از چهره ی این شاعر است.

موسوی همچنین گفت: درباره مولانا هم بعید نیست مجسمه هایی توسط هنرمندان ساخته شده باشد، اما آن ها هم مانند کارهای مربوط به حافظ به عنوان نماد اصلی این شاعر پذیرفته شده نیستند و نتوانستند نماینده ای از چهره او باشند.

او با بیان این که در این سال ها پیشنهادهایی درباره ی مجسمه های مولانا و حافظ مطرح شد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است، اظهار کرد: نمی توانم بگویم ساخت این مجسمه ها به طور کامل منتفی است، اما نمی توان پیش بینی کرد که طرح چهره این دو شاعر باید چگونه باشد که مورد قبول عموم قرار گیرد. شاید دوباره در دوره ای و جریانی، هنرمندی بیاید و مثل ابوالحسن صدیقی طرح هایی را پیشنهاد بدهد که مورد استقبال قرار بگیرد و مجسمه این دو شاعر هم ساخته شود.

موسوی همچنین اضافه کرد: اگر یک کار با دقت، شناخت و درک عمیقی همراه باشد، مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

1