3 اکتبر 2021 - 10:20

پاپیه ماشه تلفیق زیبای حجم سازی و نقاشی

24 دسامبر 2016 - 13:00 dsfr.ir/ri88a

پاپیه ماشه تلفیق زیبای حجم سازی و نقاشی
نگارخانه
پاپیه ماشه

اسناد معتبری در دست است که نشان می دهد هنر «پاپیه ماشه» از دوره صفویه در #ایران رواج یافت و به موازات سایر #صنایع دستی تکامل پیدا کرد.

پاپیه ماشه که اساسا واژه ای فرانسوی است، در فرهنگ های لغات به معنی کاغذ فشرده شده آمده و معمولا به اشیایی مقوایی که سطح آنها به وسیله مینیاتور تزئین و با لاک مخصوص پوشش یافته، اطلاق می شود.

سابقه این هنر که در گذشته نقاشی روغنی یا نقاشی لاکی نامیده می شد، مانند دیگر هنرها و صنایع دستی کاملا مشخص نیست. اما اسناد معتبری در دست است که نشان می دهد این هنر از دوره صفویه در ایران رواج یافت و به موازات سایر انواع صنایع دستی تکامل پیدا کرد. از سوی دیگر وجود هنر نقاشی در ایران پیش از خلفای عباسی ثابت می کند نه تنها این صنعت از خارج به ایران نیامده بلکه در سرزمین ایران از باستان معمول بوده و در دوره های مختلف به ممالک همجوار مانند امپراتوری روم شرقی و کشورهای اسلامی و هندوستان و ترکستان نیز نفوذ کرده و در آن ممالک آثار زیادی از خود به یادگار گذاشته است.

قلمدان و قلمدان سازی در زمره تولیدات پاپیه ماشه ای قرار می گیرد که با هنر و فرهنگ ایران رابطه و پیوند دیرینه دارد؛ چرا که گرانمایه ترین میراث های نقاشی و مینیاتور و تذهیب و منبت کاری و هنرهای قدیمی ما بر جعبه های قلمدان نقش بسته است. از طرفی قلمدان در گذشته ای نه چندان دور مهم ترین وسیله کتابت بود. قلمدان سازی از عهد صفویه رونق و اعتبار افزونی گرفت. قلمدان های این دوره از جمله اصیل ترین آثار هنری اند. همچنین باید گفت، قلمدان ها عمدتا از سه دسته چوبی، فلزی و مقوایی تشکیل می شوند و در اشکال گوناگون قالب گیری شده و بعد روی آن نقاشی مینیاتور و به ندرت تذهیب به کار می بردند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1