9 اکتبر 2021 - 06:07

چالش تاکسی و مسابرهای شخصی جدی شده است

24 دسامبر 2016 - 11:00 dsfr.ir/w13qw

چالش تاکسی و مسابرهای شخصی جدی شده است
فرهنگ نیوز
رانندگان تاکسی در حال استراحت و چای نوشیدن

این روزها انتقادات زیادی به موضوع مسافربرهای شخصی نزد افرادی که متولی این بحث هستند و رانندگان #تاکسی وجود دارد.

سال ها است مسافربرهای شخصی که چندی است پلاک های غیرتهران هم به آنها اضافه شده اند، اقدام به حمل و نقل مسافر در شهر تهران می کنند و به رقیب جدی برای تاکسی هایی بدل شده اند که با پرداخت عوارض و مالیات و دیگر مبالغ این روزها با بازار کساد مسافر روبرو شده اند که شاید حق آنها نباشد.

این روزها انتقادات زیادی به موضوع مسافربرهای شخصی نزد افرادی که متولی این بحث هستند و رانندگان تاکسی وجود دارد اما، راهی برای خروج از بحران این خودروها که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود علیرغم تمامی تلاش ها بدست نیامده است.

در روزهای اخیر مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با انتقاد به این مبحث، گفته است: هیچ یک از منابع قانون گذاری اجازه فعالیت به مسافربرهای شخصی را در سطح شهرها نمی دهند.

میثم مظفر ضمن انتقاد جدی به مسئولین و مراجع ذیربط در خصوص عدم برخورد با این معضل، اشاره ای داشته به مصوبات هیات وزیران و افزوده است: در مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات دولت به طور صریح گفته شده که وظیفه حمل و نقل درون شهری بر عهده شهرداری ها است و از وزارت کشور و پلیس خواسته تا با آنها برخورد کنند،که به نظر می رسد به اقتضائات و مصالحی، این برخورد جدی تا به حال صورت نگرفته است.

گفته می شود، مسافربرهای شخصی از یک سو امنیت اجتماعی مسافران و شهروندان را به خطر انداخته و از سوی دیگر امنیت اقتصادی تاکسیرانان را به چالش کشیده اند، اما به این نکته اشاره نشده که در روزهای بارانی و سرد زمستان و در مواقع شاید بحران غیبت تاکسی ها را چه کسی توجیه خواهد کرد.

البته این گفته میثم مظفر قطع یقین صحت دارد که، بخش زیادی از ترافیک، آلودگی هوا و هرج و مرج ترافیکی شهر مربوط به مسافربرهای شخصی است که این روزها پلاک شهرستانی ها نیز به آنها اضافه شده و بدون هیچ پشتوانه قانونی، کنترل و نظارت و هویت مشخص در شهر فعالیت می کنند.

درست است که ساماندهی و مسئولیت تاکسی ها بر عهده شهرداری است اما، دور کردن مسافربرهای شخصی به گمان نیاز به همکاری میان بخشی دارد و تنها مدیریت شهری قادر نیست از عهده تمامی امور شهری که مسئولیت هر بخش آن تعریف شده برآید.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1