27 نوامبر 2023 - 09:56

برگزاری کلیه ی دوره های SCAE در ایران معلق شد

18 دسامبر 2016 - 15:30 dsfr.ir/zr837

برگزاری کلیه ی دوره های SCAE در ایران معلق شد
wisegeek.com
تحریم های آمریکا گریبان مدرسان انجمن قهوه تخصصی اروپا در ایران را گرفت

تحریم های #آمریکا گریبان مدرسان انجمن #قهوه تخصصی #اروپا در #ایران را گرفت.

به گزارش دنیای سفر به نقل از آیکافی؛ روز 25 آذر 95 بعضی از مدرسان ایرانی SCAE ایمیلی دریافت کردند مبنی بر تعلیق موقت برگزاری دوره های آموزشی این انجمن در ایران. در این ایمیل آمده که به دلیل ادغام دو انجمن قهوه تخصصی آمریکا (SCAA) و اروپا (SCAE) و نیز موضوع تحریم های آمریکا علیه ایران، این انجمن از انجام هر گونه همکاری تجاری با ایران منع شده است.

در متن ایمیل آمده است: «این بدان معناست که از این پس انجمن قهوه تخصصی اروپا هیچ دوره ی SCAE و یا گواهی نامه ای را در ایران نخواهد پذیرفت.»

در این ایمیل توضیح داده نشده که آیا فقط مدرسان ایرانی SCAE از برگزاری دوره منع شده اند، یا از این پس حتا مدرسان خارجی این انجمن نیز نمی توانند برای برگزاری دوره به ایران سفر کنند.

در ادامه این ایمیل آمده است که انجمن قهوه تخصصی اروپا در پی آن است که بتواند به زودی همکاری های خود با جامعه قهوه ایران را از سر بگیرد.

گفتنی است؛ در حال حاضر 14 مدرس رسمی SCAE در ایران مشغول فعالیت هستند.

1