ساخت خطوط ریلی سریع السیر شتاب می گیرد

15 ژوئیه 2015 - 12:00 dsfr.ir/6b9pb

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه صنعت ریلی و احداث خطوط ریلی سریع السیر در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد که این امر با توافق اخیر هسته ای و تسهیل ارتباطات بین المللی میسر خواهد شد.

علی نورزاد با اشار به توافق اخیر هسته ای ایران و گروه 1+5 در وین، گفت: فصلی نو در شکوفایی اقتصادی کشور برداشته شده است و ما در لحظه مهمی از تاریخ قرار داریم که بایست با برنامه ریزی مناسب از این فرصت برای توسعه و عمران بهره ببریم.

وی، صحنه اقتصاد کشور پس از انجام توافق را بسیار متفاوت با شرایط پیش از آن دانست و افزود: تغییر شاخص های اقتصادی و ایجاد بازار رقابتی در عرصه عمرانی رشد و پویایی را با خود به همراه خواهد داشت که این امر سرمایه گذاران خارجی را به حضور هرچه بیشتر در این حوزه ترغیب خواهد کرد.

نورزاد از فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در توسعه زیربناهای حمل و نقل خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با در نظر گرفتن تمهیداتی تمام تلاش خود را برای تسهیل این امر بکار خواهد بست تا رونق و رقابت به این بخش بازگردد.

وی، توجه بیشتر به توسعه کریدورهای بین المللی و ترانزیتی را از دیگر اقدامات مهم فردای پس از توافق در عرصه زیرساخت های حمل و نقل عنوان کرد که موجب ارتباط بیشتر ایران با کشورهای همسایه و پررنگ تر شدن نقش ایران در شبکه حمل و نقل جهانی می شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه اضافه کرد: توسعه صنعت ریلی و احداث خطوط ریلی سریع السیر در سراسر کشور از جمله برنامه هایی است که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که این امر با تسهیل ارتباطات بین المللی و انتقال آسان تر دانش و تکنولوژی های روز جهانی به کشور میسر خواهد شد. بخش خصوصی داخلی نیز می تواند با حضور و مشارکت بیشتر در عرصه عمرانی، مقدمات پرش و حضور خود در بازار جهانی را فراهم کند و با صدور کالا و خدمات موجب ارزآوری به کشور شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نقش مرکزی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در نهایت به کاهش نقش دولت در عرصه عمرانی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه خواهد انجامید که این امر در نهایت دولتی کوچک و مقتدر و بخش خصوصی توانمند و با ثبات را به همراه خواهد داشت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1