شرکت ایران در 12 نمایشگاه گردشگری بین المللی

15 ژوئیه 2015 - 11:00 dsfr.ir/1r4zl

بر اساس فهرستی از نمایشگاه های بین المللی گردشگری که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای حضور در آنها برنامه ریزی کرده، نام 12 نمایشگاه مشخص شده است.

بر اساس فراخوانی که کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایشگاه های خارجی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای برپایی غرفه ایران در نمایشگاه های بین المللی گردشگری منتشر کرده، قرار است سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال های 16 - 2015 در نمایشگاه های جاتا در ژاپن، بازار سفر فرانسه، مالزی، کشورهای عضو OIC با عنوان «گردشگری نقطه اجتماع تمدن ها»، سنگاپور، بازار مسافرت چین، سفر و گردشگری هند، سفر و گردشگری شرق مدیترانه، ترکیه، ایتالیا و روسیه شرکت کند که برای حضور در آنها بخش خصوصی ایرانی را به مشارکت دعوت کرده است.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دسته بندی نمایشگاه های بین المللی 2 نمایشگاه ITB آلمان و فیتور اسپانیا را جزو نمایشگاه های حرفه ای قرار داده که مستقیما برای برپایی غرفه و حضور در آنها اقدام خواهد کرد.

از جمله تغییرات جدول نمایشگاه های بین المللی گردشگری هدف ایران، حذف بازار جهانی سفر انگلیس است که یکی از مهم ترین نمایشگاه های گردشگری دنیا به شمار می آید.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1