21 ژوئن 2024 - 02:39

میراث فرهنگی ایران در تانزانیا مرمت می شود

1 دسامبر 2016 - 15:00 dsfr.ir/ww73r

میراث فرهنگی ایران در تانزانیا

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا در دیدار با رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری خواستار مرمت میراث فرهنگی ایران در تانزانیا شد.

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میرا ث فرهنگی و گردشگری موسی فرهنگ در دیدار با سید محمد بهشتی گفت: ارتباط فرهنگ دو کشور در قرن دهم میلادی و هنگام حضور یک ایرانی به نام علی بن حسین شیرازی در زنگبار شروع شده است.

او با اشاره به آثار و ابنیه فراوان ساخته شده توسط این ایرانی در تانزانیا افزود: در سالهای گذشته دو طرح شامل شناسنامه دار کردن میراث فرهنگی ایران در تانزانیا و امکان مرمت تعدادی از این ابنیه توسط وزارت امور خارجه ارائه شده است.

فرهنگ خواستار همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگرری دراین زمینه شد و در همین حال آمادگی وزارت امور خارجه برای هر گونه همکاری را مورد تاکید قرار داد.

بهشتی نیز در سخنانی انجام کارهای پژوهشی را وظیفه اصلی پژوهشگاه دانست و برای هر گونه همکاری در زمینه شناسنامه دار کردن میراث فرهنگی ایران در تانزانیا و مرمت آنها علام آمادگی گرد.

مرتضی رضوانفر عضو هیات علمی پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون پژوهشگاه هم اکنون برای مشارکت در راه اندازی نمایشگاه عکس کتیبه های فارسی در جهان در تانزانیا به سر می برد که پس از ارائه ارزیابی های او یک تیم برای اجرای پیشنهاد های وزارت امور خارجه تشکیل خواهد شد.

نمایشگاه عکس کتیبه های فارسی در مساجد جهان با هدف معرفی جایگاه ایران و زبان فارسی در گسترش مساجد و همچنین معرفی بخشی از خدمات متقابل اسلام و ایران به مناسبت ایام اربعین در مسجد شیعیان دارالسلام برپا شد.

پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا در برپایی این نمایشگاه همکاری داشتند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1