4 اکتبر 2021 - 14:37

«گلیم شیریکی پیچ» مهم ترین صنعت دستی سیرجان

18 نوامبر 2016 - 14:00 dsfr.ir/ru0ub

«گلیم شیریکی پیچ» مهم ترین صنعت دستی سیرجان
qalibafi.ir
گلیم شیریکی پیچ

«گلیم شیریکی پیچ» مهم ترین صنعت دستی سیرجان در استان کرمان است که از دور حالتی شبیه به قالی دارد.

در این نوع گلیم برخلاف انواع دیگر زیراندازهای بافتنی که در آنها پود موجب شکل گیری نهایی محصول می شود، تار و نخ خامه نقش اصلی را دارند و پود تنها موجب استحکام درگیری نخ خامه با تارها می شود.

«شیریکی پیچ» نامی است که بافندگان عشایر و روستایی کرمان بر این نوع از گلیم گذاشته اند؛ در اصطلاح بومی، شیریکی پیچ، بیشتر به گلیم سوزنی معروف است. این نام به قولی از شریکی پیچیدن دو تار با هم و به قولی دیگر، از شریکی کار کردن دو یا چند بافنده نشات گرفته است.

بافت این نوع گلیم به اندازه قالی مشکل و وقت گیر است. با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان سیرجان که در مسیر ترانزیت کالا میان استان های ساحلی و مناطق مرکزی کشور قرار دارد، مردم آن هم در کنار کشاورزی، دامداری و تولید محصولات صنایع دستی به کار تجارت علاقه خاصی نشان می دهند.

در حال حاضر، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در حال پیگیری ثبت کرمان به عنوان شهر ملی و جهانی گلیم شریکی پیچ است.

1