ضرورت ارتقای کیفیت گردشگری سالمندان در جامعه

16 نوامبر 2016 - 11:30 dsfr.ir/ym1om

ضرورت ارتقای کیفیت گردشگری سالمندان در جامعه
mehr-lar.ir
پیاده روی سالمندان در پارک

سالمندان به دلایل مختلف با آسیب پذیری بیشتری نسبت به دیگر اقشار جامعه رو به رو هستند.

شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان «گردشگری برای همه و ارتقای دسترسی جهانی» گردشگری را برای تمامی اقشار و طبقات جامعه در نظر گرفته و هدف این سازمان نیز فراهم آوردن و بهبود بخشیدن امکانات و زیرساخت های سفر برای همگان است. قطعا بازنشستگان و سالمندان نیز به عنوان بخشی از این جامعه هدف مورد توجه قرار خواهند گرفت.

اما چرا برای این قشر از جامعه که با پشت سر گذاشتن دوران جوانی و میانسالی، توان جسمانی و سطوح فعالیت آنان دستخوش تغییر شده است، سفر می تواند آنقدر حائز اهمیت باشد که بزرگ ترین سازمان بین المللی در عرصه گردشگری آن را در کانون توجه قرار داده و بر توسعه گردشگری سالمندان در کنار دیگر اقشار جامعه تاکید کرده است؟

سالمندان به دلیل پشت سر گذاشتن دوران میانسالی، سپری کردن دوران بازنشستگی، ازدواج فرزندان و بعضا فوت همسر از یکسو و عدم برخورداری از توان لازم برای حضور در اجتماع و مشارکت در فعالیت های اجتماعی از سوی دیگر به طور ناخواسته محکوم به خانه نشینی می شوند و طبیعی است که با آسیب پذیری بیشتری نسبت به دیگر اقشار جامعه رو به رو هستند. از این رو سفر به ویژه از نوع گروهی و در قالب تورهای گردشگری ویژه سالمندان می تواند راهکاری مناسب در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی آنان باشد؛ موضوعی که بسیاری از کشورها با فراهم آوردن امکانات لازم در حوزه حمل و نقل و خدمات شهری، زمینه سفرهای شهری و بین شهری سالمندان را تسهیل کرده اند.

ایران نیز کشوری است که جمعیت آن به سمت میانسالی و سالمندی در حرکت است و به رغم تلاش هایی که تاکنون در راستای فراهم ساختن امکانات و خدمات تفریحی و رفاهی برای این جمعیت صورت گرفته است، کماکان تا رسیدن به سطح ایده آل و بهره مندی این افراد از سفرهای سالمندی و خدمات وابسته به آن فاصله زیادی وجود دارد. با این حال کاستی های موجود نباید عاملی بازدارنده در راستای توجه به توسعه سفرهای سالمندی و برنامه ریزی برای برگزاری تورهای گردشگری ویژه این قشر از جامعه باشد.

سالمندان به دلایل گوناگون همچون افزایش سن، کاهش توان جسمی و انتظارات و توقعات شان در جایگاه یک بزرگ تر از دیدگاه احترام، حساسیت بیشتری نسبت به سایر افراد دارند و از این رو مجریان برگزاری تورهای سالمندی باید به این موضوع توجه داشته باشند و در این زمینه دوره های آموزشی لازم را برای کارکنان خود، به ویژه راهنمایان تورهای گردشگری در خصوص شیوه های برخورد با سالمندان برگزار کنند. همین طور بهتر است راهنمایان این تورها از میان افراد میانسال انتخاب شوند؛ چراکه با درک شرایط جسمی و روحی سالمندان ارتباط بیشتر و تعامل موثرتری با آنان خواهند داشت.

علاوه بر تمامی موارد اشاره شده، موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که سالمندان و بازنشستگان به دلیل برخورداری از اوقات فراغت بیشتر، بازار پر ظرفیتی برای گردشگری کشورمان به شمار می روند. شناخت دقیق این بازار و نیازسنجی آنان می تواند زمینه ساز رونق گردشگری سالمندان در کشورمان بیش از گذشته به ویژه در دو حوزه گردشگری فرهنگی و سلامت باشد. به همین خاطر برنامه ریزی انگیزشی به منظور شرکت در تورهای سالمندی برای این بازار هدف در کنار بهبود سطح امکانات و خدمات مورد نیاز آنان به ویژه سالمندان کم توان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1