کشف نشانه هایی از سکونت انسان های نئاندرتال در قلعه «ماکو»

16 نوامبر 2016 - 10:30 dsfr.ir/hy7zn

کشف نشانه هایی از سکونت انسان های نئاندرتال در قلعه «ماکو»
روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی
سکونت نئاندرتال ها در قلعه ماکو

«وجود نشانه هایی از ابزارهای انسان عصر حجر مربوط به 40 هزار سال پیش در دوران پارینه سنگی میانه در محوطه باستانی قلعه ماکو، حاکی از سکونت انسان نئاندرتال در این محوطه است.»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رییس هیأت کاوش باستان شناسی قلعه تاریخی ماکو آذربایجان غربی با بیان این مطلب گفت: پژوهش های باستان شناسی در این قلعه تاریخی که از مهرماه امسال با هدف شناخت زوایای تاریک باستان شناسی این قلعه عظیم تاریخی شروع شده در حال انجام است.

رضا حیدری افزود: در این پژوهش ها تاکنون سه نقطه در قلعه مورد کاوش قرار گرفته و بقایای سفالی دوران پیش از تاریخ، دوران تاریخی و اسلامی از این مناطق به دست آمده است.

وی با اشاره به مطالعه آثار معماری مربوط به دوران تیموری و صفوی در این کاوش تصریح کرد: ساختارهای معماری به صورت آشپزخانه، ورودی شاه نشین و ساختارهای تراس بندی نیز در این کاوش به دست آمده است.

به گفته حیدری، در بررسی های باستان شناسی نواحی اطراف این قلعه تاریخی بقایای حضور انسان به صورت ابزارهای عصر حجر مربوط به دوران پارینه سنگی میانه متعلق به حدود 40 هزار سال قبل کشف شد که نشان از سکونت انسان نئاندرتال در این محدوده از کشور دارد.

بر اساس این گزارش، کاوش باستان شناسی قلعه تاریخی «ماکو» آذربایجان غربی با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تخصیص اعتبار منطقه آزاد ماکو زیر نظر کارشناسان باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان غربی و مشارکت انستیتو باستان شناسی کشور ارمنستان انجام گرفت.

1