6 اکتبر 2021 - 13:17

تدوین نقشه راه برای صنایع دستی آذربایجان شرقی

14 نوامبر 2016 - 12:30 dsfr.ir/ua3md

تدوین نقشه راه برای صنایع دستی

نقشه راه صنایع دستی استان براساس نیازها برای رونق بازار و توسعه اشتغال در حوزه صنایع دستی، تا پایان سال تدوین می شود.

"مرتضی آبدار"

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: «نقشه راه صنایع دستی استان براساس نیازها برای رونق بازار و توسعه اشتغال در حوزه صنایع دستی، تا پایان سال تدوین می شود.»

مرتضی آبدار در آیین افتتاح بازارچه صنایع دستی و هنر تبریز، از اشتغال 10 هزار هنرمند در 80 رشته صنایع دستی استان خبر داد و اظهار کرد: «در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صنایع دستی استان، این اداره کل دو برنامه آموزش و برندسازی را در دستور کار خود قرار داده است.» او با تاکید بر اهمیت برندسازی صنایع دستی در استان، ادامه داد: «باید نسبت به شناسنامه دار کردن این محصولات اقدامات جدی انجام و بستر بازاریابی فراهم شود. همچنین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت در حوزه صنایع دستی 10 قطب در شهرستان های استان معرفی و بازارچه صنایع دستی آن منطقه ایجاد می شود.» علاوه بر این در این مراسم به اقدامات لازم در حوزه صنایع دستی و گردشگری برای تبریز 2018 اشاره شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1