21 ژوئن 2024 - 02:14

1600 هتل در حال ساخت

10 نوامبر 2016 - 12:10 dsfr.ir/6u1jg

1600 هتل در حال ساخت
رعنا واعظی
سعید شیرکوند معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی گفت: 1600 هتل در حال ساخت داریم که زمان به بهره برداری رسیدن آنها به پیشرفت کار و تامین منابع و مدیریت آن بستگی دارد.

سعید شیرکوند با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره اینکه هر بار توسط مسئولان در سازمان میراث فرهنگی آمارهای متناقضی از هتل های در حال بهره برداری و یا افتتاح شده ارائه می شود گفت: آمارها متناقض نیست بلکه متفاوت است چون تعرفی که ارائه می شود متفاوت است ما می گوییم تعدادی هتل در حال ساخت است به ما می گویند هتل هایی که 50 درصد آن ها ساخته شده چند تاست که در آن صورت عدد دیگری را می دهیم گاهی هم می گویند که چند هتل از ما مجوز گرفته اند در آن صورت آمار باز هم متفاوت می شود.

وی گفت: ما به عنوان متولی هتلسازی و ایجاد زیرساخت های گردشگری یک آمار را رسما اعلام کردیم و شماره تلفن و آدرس این هتل ها را نیز داده ایم و بروشور آن ها را نیز در همایشی که داشتیم پخش کردیم آن آمارهم مربوط به هتل های 5 و 4 ستاره بود که گفتیم تا روی کار آمدن دولت یازدهم تعداد هتل ها در حال بهره برداری و به بهره برداری رسیده 125 تا 130 هتل است که از این تعداد 5 هتل قبل از سال 92 به بهره برداری رسیده ولی افتتاح رسمی نشده اند ولی ما همه را جمع زده و اعلام کردیم که 125 تا 130 هتل 4 و 5 ستاره به بهره برداری رسیده از روی کار آمدن دولت یازدهم تا شهریور ماه 30 هتل 4 و 5 ستاره به بهره برداری رسیده است.

شیرکوند بیان کرد: پیش بینی کرده ایم که تا پایان امسال 15 هتل 4 و 5 ستاره به بهره برداری می رسد و فعالیت خود را شروع می کنند و در سال بعد نیز 30 هتل به بهره برداری می رسد براین اساس اعلام شد که تعداد هتل های 4 و 5 ستاره به بهره برداری رسیده از روی کار آمدن دولت روحانی تا 96 می شود 65 هتل که 50 درصد کل هتل هایی است که تا روی کار امدن این دولت در حال بهره برداری بود.

معاون سرمایه گذاری گردشگری گفت: ما الان هم 1600 هتل در حال ساخت داریم که زمان به بهره برداری رسیدن آن ها به پیشرفت کار و تامین منابع و مدیریت آن بستگی دارد. برخی از هتل هایی که می گوییم به بهره برداری می رسد شاید در سال 82 شروع به کار کرده اند ولی ادامه پیدا نکرده و متوقف شده باشند یا پیشرفت فیزیکی زیادی نداشته اند منتها در این دولت به بهره برداری رسیده اند.

1