چگونه پروانه تصدی حمل و نقل هوایی اخذ کنیم؟

9 نوامبر 2016 - 17:00 dsfr.ir/el3u8

چگونه پروانه تصدی حمل و نقل هوایی اخذ کنیم؟
iran-banner.com
حمل و نقل هوایی

راه اندازی هرگونه عملیات پروازی بدون اخذ گواهینامه ها و مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری ممنوع و غیرقانونی است.

"احمد پنجه پور"

مطابق قانون هواپیمایی کشوری، برای اینکه شخصی حقیقی یا حقوقی بتواند در ایران مبادرت به تصدی حمل ونقل هوایی مسافران یا کالاهای بازرگانی کند، باید تبعه ایران و قبلا پروانه بهره برداری هوایی از اداره کل هواپیمایی کشور را اخذ کرده باشد.
این پروانه در صورتی اعطا می شود که شورای عالی هواپیمایی کشوری پروانه بهره برداری هوایی تقاضا شده را منطبق با مصالح کشور و احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل کند که تقاضا کننده قادر به انجام روند بهره برداری هوایی مورد تقاضای خود به طرز اطمینان بخش باشد.

همچنین براساس قانون، در مورد شرکت های هواپیمایی برای صدور پروانه بهره برداری هوایی علاوه بر وجود شرایط فوق، دارا بودن ش رایط ثبت هواپیما الزامی است. از طرفی طبق ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری، برای هر نوع پرواز بازرگانی دیگر و همچنین تاسیس و دایر کردن آموزشگاه برای تعلیم و تربیت متخصص آن فنی هواپیمایی نیز شرایط مندرجی که توضیح داده شد، ضروری است؛ ولی به جای پروانه بهره برداری هوایی، اجازه نامه اداره کل هواپیمایی کشوری باید قبلا اخذ شده باشد. همان گونه که مشاهده می شود، نه تنها ثبت مالکیت هواپیما الزامی است، بلکه پس از آن باید پروانه بهره برداری و اشتغال به حمل ونقل هوایی نیز اخذ شود.

بنابراین راه اندازی هرگونه عملیات پروازی بدون اخذ گواهینامه ها و مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری ممنوع و غیرقانونی است. در این خصوص، دستورالعمل الزامات اخذ گواهینامه بهره برداری هوایی، که تحت نظر سازمان هواپیمایی کشوری و با استناد به قانون هواپیمایی کشوری تدوین شده، جاری است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1