3 اکتبر 2021 - 23:58
صادرات صنایع دستی

سه فرمول صادرات صنایع دستی

8 نوامبر 2016 - 10:30 dsfr.ir/va61d

سه فرمول صادرات صنایع دستی
munich.ispo.com
نمایشگاه ISPO مونیخ

در سطح معاونت رئیس جمهور، جنسیت اهمیت ندارد، آنچه مهم است توانمندی مدیران در این سطح است.

"بهمن نامورمطلق"

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، درباره انتصاب رئیس جدید این سازمان و در پاسخ به این سوال که چگونه بعد از مطرح شدن گزینه های متعدد دیگر، نهایتا زهرا احمدی پور به این سمت رسید، گفت: «من نمی دانم چه اتفاقی افتاد که ایشان به این سمت منصوب شد، اما به هر روی این انتصاب از اختیارات رئیس جمهور است؛ همان طور که من اختیار انتخاب مدیران کل معاونتم را دارم. امیدوارم حضور ایشان برای جامعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خیر و برکت به همراه داشته باشد.

نامورمطلق همچنین درباره دهکده های صنایع دستی نیز توضیح داد: «این دهکده ها در واقع فضاهایی هستند که در کشورهای خارجی مورد آزمون قرار گرفته اند و حتی کشورهایی که در زمینه صنایع دستی اصالت چندانی ندارند و از لحاظ کمی و کیفی نیز در سطح صنایع دستی ایران نیستند، توانسته اند با تشکیل این دهکده ها به درآمدزایی از صنایع دستی بپردازند.»

او با بیان اینکه ما اکنون یکی از سه، چهار کشور بزرگ صنایع دستی دنیا به حساب می آییم، افزود: «متاسفانه تاکنون خودمان را از امکان هایی نظیر همین دهکده های صنایع دستی محروم کردیم که یکی از دلایل عمده آن مدیریت نادرست در گذشته بوده است. حالا بهتر است هرچه سریع تر بتوانیم از این فرمول برای توسعه صنایع دستی کشور بهره بگیریم.»

نامورمطلق سه هدف اصلی را در راه اندازی این دهکده ها برشمرد و گفت: «یکی اینکه به موجب ایجاد این دهکده ها ترویج و تبلیغ صورت می گیرد؛ به گونه ای که کلان شهرها و مردم آنها با صنایع دستی شهرهای مختلف آشنا خواهند شد.» به گفته این مقام مسوول، بحث فروش امر دیگری است که در این دهکده ها به آن پرداخته خواهد شد.

در دهکده های صنایع دستی بخش های مختلفی را به استان ها اختصاص می دهیم تا به این ترتیب این دهکده ها هم جایگاهی باشند برای معرفی صنایع دستی این استان ها و هم ما را به هدف بعدی تشکیل دهکده ها، یعنی گردشگری و آشنایی مردم با رویدادهای مختلف سنتی استان ها برسانند.

نامورمطلق خاطرنشان کرد: «ما امیدواریم از این طریق در این دهکده ها فروش خوبی داشته باشیم و بتوانیم صنایع دستی استان های مختلف را عرضه کنیم.» معاون صنایع دستی کشور البته از سه فرمول برای صادرات صنایع دستی یاد کرد که دهکده های صنایع دستی یکی از این فرمول ها است. به گفته نامورمطلق پایانه های صادراتی و شو روم ها راه دیگر برای صادرات صنایع دستی هستند. با این همه وی تاکید کرد که دهکده های صنایع دستی بیشتر برای آشناسازی مردم شهرها با صنایع دستی استان های مختلف شکل خواهند گرفت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1