21 ژوئن 2024 - 02:27
در قالب یک نامه عنوان شد؛

درخواست از معاون میراث فرهنگی برای رسیدگی فوری به ارگ علیشاه

7 نوامبر 2016 - 11:30 dsfr.ir/4l5h4

درخواست از معاون میراث فرهنگی برای رسیدگی فوری به ارگ علیشاه
خبرگزاری مهر
مسجد تاج الدین علیشاه گیلانی معروف به ارگ علیشاه تبریز

دوستداران میراث فرهنگی تبریز پس از خاکبرداری در عرصه بنای تاریخی ارگ علیشاه، نامه ای به معاون میرث فرهنگی کشور نوشته و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از ساخت پارکینگ طبقاتی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد تاج الدین علیشاه گیلانی معروف به ارگ علیشاه تبریز در تاریخ 15 دی 1310 هجری به شماره 170 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مسجد تاج الدین علیشاه از بناهای مربوط به دوره ایلخانی و یکی از بناهای منحصر به فرد است که توانست آرزوی دیرینه مسلمانان برای ساخت بنایی شبیه طاق کسری را جامعه عمل بپوشاند و الگوی جدید از مساجد را در زمان خود معرفی کند؛ بنابراین حفظ و نگهداری آن می توانست نشان دهنده توان و قدرت مهندسی مسلمانان در زمینه ساخت بناهای عظیم باشد، ولی در گذر ایام و سلسله موجب شد تا تنها بخشی از آن برای نسل حاضر به یادگار بماند.

امید بود نسبت به حفظ و نگهداری این اثر در روزگار معاصر نیز رویکرد بهتری وجود داشت، ولی متأسفانه چنین نشد و بخش های زیادی از آن در سال های اخیر به بهانه های مختلف تخریب شد.

دوستداران میراث فرهنگی در نامه خود که روز 15 آبان ماه به معاون میراث فرهنگی کشور نوشته شده آورده اند در چند روز گذشته خاکبرداری عمیق در عرصه خانه فتح الله و حریم مسجد علیشاه موجبات نگرانی فرهیختگان و دوستداران میراث فرهنگی تبریز را فراهم کرده است.

همچنین در نامه انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز به معاون میراث فرهنگی کشور آمده است که مدیریت مجموعه در نظر دارد پارکینگ طبقاتی برای مراجعان مصلی احداث کند و خاکبرداری های انجام شده حاکی از ساخت و ساز مجدد دیگری در عرصه بنای تاریخی ارزشمند این محدوده و تداوم تخریب آنها و شواهد تاریخی مدفون است.

این انجمن درخواست کرده که معاون میراث فرهنگی کشور اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه خاکبرداری در اسرع وقت انجام شود و موضوع از مجاری قانون لازم پیگیری شود تا تبریز بار دیگر شاهد تخریب یکی از سرمایه های فرهنگی و تاریخی خود نباشد.

1