21 ژوئن 2024 - 03:09
همزمان با هشتادمین سال تاسیس نهاد مردم شناسی در ایران

کتاب های مردم شناسی منتشر می شود

7 نوامبر 2016 - 09:30 dsfr.ir/6t4zt

کتاب های مردم شناسی منتشر می شود
میثم رودکی / دنیای سفر
موزه مردم شناسی مجموعه جهانی کاخ گلستان

به مناسبت هشتادمین سال تاسیس نهاد مردم شناسی در ایران کتاب های پژوهشی در حوزه مردم شناسی توسط پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، منتشر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن زاده رییس پژوهشکده مردم شناسی با اعلام این خبر گفت: تاکنون کتاب "میراث روایی" شامل مجموعه مقالات میراث روایی و کتاب "گذری برجهان فرهنگی انسان" شامل مجموعه گفتگوهایی در زمینه مردم شناسی با همکاری و مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده است.

او افزود: به زودی کتاب های "افسانه سنگ صبور" فرا نمود علمی و دنیای آرمانی اثر کارن میلر به دو زبان فارسی و انگلیسی، "بازاندیشی در مردم شناسی بصری"، "مردم شناسی زیست محیطی"، "مردم شناس"، "افسانه های جهان زیرین"، کتاب هشتم "مرگ (مجموعه مقالات همایش ملی مرگ و زندگی)"، کتاب چهارم "نوروز و میراث صلح (مجموعه مقالات همایش نوروز میراث صلح )"، "مردم شناسی رمضان و نماز (مجموعه مقالات دو همایش ملی)" و ... منتشر خواهد شد.

به گفته حسن زاده، رونمایی از کتاب های یاد شده در همایش و نمایشگاه ملی هشتادمین سال تاسیس نهاد مردم شناسی در ایران در تاریخ 22 آذرماه با حضور مولفان، مترجمان و ویراستاران کتاب های یاد شده صورت خواهد گرفت.

ریس پژوهشکده مردم شناسی و مدیر مسئول فصلنامه پژوهشی مردم و فرهنگ از انتشار پنج شماره نشریه مردم و فرهنگ با مقالاتی از اساتید و پژوهشگران برجسته کشور در آینده نزدیک نیز خبر داد.

او افزود: این فصلنامه که فصلنامه پژوهشی تخصصی پژوهشکده مردم شناسی است آثار پژوهشی و علمی را در زمینه بررسی مردم شناختی، موضوعات و مباحث مرتبط با میراث فرهنگی، هنرهای ملی و گردشگری منتشر می کند.

به گفته حسن زاده، از پنج شماره یاد شده به مناسبت هشتادمین سال تاسیس نهاد مردم شناسی در ایران در روز 22 آذرماه در موزه ملی ایران با حضور نویسندگان و مولفان و دست اندرکاران نشریه رونمایی خواهد شد.

1