حمل و نقل تضمین کننده رونق گردشگری

5 نوامبر 2016 - 14:30 dsfr.ir/qp4hs

حمل و نقل تضمین کننده رونق گردشگری
کوشا ترابر
حمل و نقل

ایران درحالی توسعه صنعت گردشگری را در دستور کار خود قرار داده است که بررسی ها نشان می دهد صنعت حمل و نقل و گردشگری دو بال یک پرنده اند و در صورت بروز هر اشکالی در یکی از این دو بال پرنده قادر به پریدن و پرواز نخواهد بود.

بررسی ها نشان می دهد صنعت گردشگری و توریسم یکی از مهم ترین بدیل های نفت در ایران است. جاذبه های ایران به حدی است که بسیاری از گردشگران در صورت وجود امکانات، تمایل دارند نسبت به سفر به ایران اقدام کنند اما باید دید آیا زیرساخت های لازم در این زمنیه مهیاست؟

بدیهی است سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ایران می تواند ضامن به حرکت درآمدن چرخ های اقتصاد گردشگری در ایران باشد.

محاسبات نشان می دهد 35 درصد از هزینه های یک سفر مربوط به بخش حمل و نقل است و اگر دولت ها بتوانند با سرمایه گذاری و ابتکار عمل این هزینه را کاهش دهند، قدرت رقابت بالایی را در این حوزه از آن خود می کنند.

حمل و نقل در صنعت گردشگری به سه طریق هوایی، زمینی و دریایی به ترتیب اولویت صورت می گیرد. کشوری که بتواند از هر سه منظر به توسعه گردشگری خود توجه کند، در واقع توانسته حجم گسترده ای از گردشگران را به سمت دیدنی های خود جذب کند، اما ظاهرا بسیاری از مسئولان ذی ربط به این موضوع واقف نیستند که قبل از این که بخواهیم برای ورود گردشگران سرمایه گذاری کنیم و آنها را به دیدن ایران فرابخوانیم، باید زمینه دسترسی آسان این گروه به همان دیدنی ها را فراهم کنیم.

ظاهرا در ایران سازمان گردشگری و وزارت راه هر کدام جداگانه برای کارشان تصمیم گیری می کنند، حال آن که منافع هر دو سازمان و نهاد به یکدیگر گره خورده و باید با همکاری هرچه بیشتر رونق صنعت گردشگری در ایران امکان پذیرتر خواهد بود.

تجربه ثابت کرده است که در بازار گردشگری جهان، توفیق از آن کشورهایی است که توانسته اند سرمایه گذاری های درست تری را در حوزه حمل و نقل در دستور کار خود قرار دهند.

امنیت و ارزانی شبکه حمل و نقل خود یکی از مهم ترین اهرم هایی است که گردشگران جهان را به حضور در یک منطقه تشویق می کند از این رو لازم است در ایران نیز صنعت حمل و نقل با افزایش سرمایه گذاری، تغییراتی جدی را در دستور کار خود قرار دهد.

رونق صنعت گردشگری بدون تردید پس از آن اتفاق می افتد که ایران بتواند صنعت حمل و نقل خود، خصوصا در بخش هوایی را با تحولی سازنده و چشمگیر رو به رو نماید. این ابتدای راه است چرا که پس از ورود گردشگری به ایران از مرزهای هوایی، باید دسترسی آسان، ایمن و ارزان به جاذبه های گردشگری ایران فراهم شود.

انتظار می رود شاهد آن باشیم که برنامه ای مدون برای سرمایه گذاری در این حوزه یعنی حمل و نقل در دستور کار قرار گیرد. تجهیز نقاط دیدنی ایران به حمل و نقل ریلی و حتی سرمایه گذاری در حمل و نقل درون شهری خود تضمین کننده ورود گردشگران و رونق صنعت گردشگری در ایران خواهد بود. در غیر این صورت حجم گردشگران ورودی حتی اگر افزایش یابد، نمی تواند تأثیر چندانی بر کلیت اقتصاد به جا بگذارد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 5 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1