10 ژوئن 2024 - 05:09

صدور پروانه شکار ممنوع!

2 نوامبر 2016 - 09:00 dsfr.ir/at5y9

صدور پروانه شکار ممنوع!
mohitzist.ir
چه کسانی می توانند مجوز شکار بگیرند؟

صدور پروانه شکار بر اساس مقرراتی خاص صورت می گیرد و همه افراد متقاضی پروانه شکار ملزم به طی مراحل خاصی است.

سازمان حفاظت محیط زیست هر ساله پس از برآورد تعداد وحوش کشور، تعدادی پروانه شکار و صید به میزانی که لطمه ای به طبیعت و تنوع زیستی کشور وارد نیاورد صادر نموده و این امکان را در اختیار علاقه مندان به شکار و صید و کسانی که از این راه امرار معاش می نمایند قرار می دهد تا در قالب یک طرح مطالعه شده و در محدوده قوانین به این امر پرداخته و در عین حال طبیعت و تنوع زیستی بی نظیر میهن خود را برای نسل های آینده و فرزندان خود حفظ نمایند. این سهمیه معمولا 10 درصد از آماری است که از هر منطقه اعلام می شود.

این تعداد در حدی است که لطمه ای به طبیعت وارد نکرده و طبیعت دوباره قابلیت جبران آن را داشته باشد و در صورت جوان بودن جمعیت وحوش از میزان آن کاسته می شود. پس از شکار نیز از هر شکارچی درخواست می شود تا فرم گزارش شکار خود را به سازمان ارسال نماید تا برآورد دوباره ای از جمعیت وحوش شکار شده و جمعیت فعلی وحوش به دست آید.

چه کسانی می توانند مجوز بگیرند

صدور پروانه شکار بر اساس مقرراتی خاص صورت می گیرد و همه افراد متقاضی پروانه شکار ملزم به طی مراحل زیر می باشند:

  1. ارائه پروانه حمل سلاح، اخذ شده از نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی).
  2. دریافت دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان، از سازمان حفاظت محیط زیست. در این دفترچه مشخصات صاحب دفترچه، مشخصات سلاح، مشخصات پروانه های صادر شده برای شکارچی (جهت پستانداران و پرندگان)، وضعیت دریافت مهمات شکاری و سوابق تخلف صاحب دفترچه ثبت می شود.
  3. پرداخت بهای پروانه شکار موردنظر و ارائه فیش بانکی مربوط، به اداره محیط زیست شهرستان و دریافت پروانه شکار.صدور پروانه شکار ممنوع!

انوع پروانه شکار

پروانه های شکار و صید به صورت پروانه های عادی، ویژه و انتفاعی صادر می شود:

1. پروانه عادی: پروانه عادی شکار و صید برای مواردی است که مشمول محدودیت و ممنوعیت زمانی، مکانی (پارک ملی، منطقه حفاظت شده و ...)، نوعی (حیوانات حمایت شده) و طریقی (انواع اسلحه و مهمات و طرق و وسایل) نباشد. پروانه عادی مخصوص شکار پرندگان و پستانداران و صید آبزیان غیرحمایت شده در مناطق آزاد و در فصول مجاز است.

با پروانه عادی به هیچ رو نمی توان در مناطق چهارگانه شکار کرد. در مناطق آزاد نیز تنها می توان حیواناتی غیر از حیوانات حمایت شده را در فصول و روزها و ساعات مجاز شکار کرد و در صورتی که شکارچی مرتکب خلاف شود، یعنی از قیود و شرایط مندرج در پروانه عادی تجاوز نماید، مطابق قوانین و مقررات با وی برخورد می شود.

2. پروانه ویژه: همان گونه که در تعریف مناطق توضیح داده شد در پارکهای ملی شکار ممنوع است. در آثار طبیعی ملی نیز نباید شکار و صید صورت گیرد ولی در مورد مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش، شکار و صید تحت ضوابط خاص با پروانه ویژه امکان پذیر است.

همچنین شکار حیوانات حمایت شده با پروانه عادی ممنوع بوده و مستلزم تحصیل پروانه ویژه می باشد و نیز زنده گرفتن جانوران وحشی (قابل شکار) بدون تحصیل پروانه ویژه ممنوع است. دارنده این پروانه مکلف است قبل از ورود به شکارگاه خود را به واحد مربوطه در محل معرفی و به اتفاق محیط بان راهنما به شکارگاه عزیمت نماید. چرا که تیراندازی و شکار بدون حضور محیط بان راهنما و شکار حیواناتی که نام آنها در پروانه ذکر نشده ممنوع است و چنانچه شکارچی به شکار حیواناتی که در پروانه ذکر نشده دست بزند یا بیش از تعداد مجاز در پروانه شکار کند، متخلف محسوب شده و طبق قوانین و مقررات شکار و صید با وی رفتار خواهد شد.

 همچنین صید ماهی قزل آلا با تک قلاب در رودخانه و دریاچه های داخلی ایران نیز مستلزم دریافت پروانه ویژه است. براساس این دستورالعمل، صید ماهی قزل آلا اعم از خال قرمز و رنگین کمان با پروانه عادی ممنوع بوده و مستلزم تحصیل پروانه ویژه روزانه است که در محل توسط ماموران سازمان حفاظت محیط زیست صادر می شود. بهای این گونه پروانه ها در هر یک از رودخانه ها و دریاچه های داخلی، طبق جدول خاصی تعیین می شود، هر صیاد مکلف است قبل از شروع به صید ماهی قزل آلا با تک قلاب، پروانه مربوطه را تحصیل و در تمام مدت صید و حمل ماهیان صید شده آن را همراه داشته باشد. صید ماهی در شب ممنوع است. همچنین صید ماهی با رعایت سایر مقررات مربوطه، فقط با تک قلاب مجاز است. نصب و تعبیه قلاب جهت صید در رودخانه بدون حضور صیاد ممنوع است.

صید ماهی کمتر از پانزده سانتیمتر ممنوع است و در صورت به قلاب افتادن، این ماهیان باید بدون صدمه در آب رها شوند.

3. پروانه انتفاعی: پروانه انتفاعی برای شکار و صیدی که جنبه حرفه یا کسب و تجارت داشته و نیز برای پرورش و تکثیر و یا خرید و فروش و واردات و صادرات حیوانات قابل شکار و اجزای آنها صادر می شود و مدت اعتبار آن از تاریخ صدور حداکثر تا پایان همان سال است. بنابراین پروانه انتفاعی برای کسانی صادر می شود که کسب و حرفه ایشان شکار و صید و یا تجارت حیوانات باشد و یا به پرورش، تکثیر، خرید و فروش و صدور حیوانات قابل شکار و صید اشتغال داشته باشند.

خرید، فروش و نگهداری جانوران وحشی نیز از طریق تحصیل پروانه انتفاعی صورت می گیرد. خرید، فروش، عرضه، نگهداری، حمل و صدور کلیه جانوران وحشی زنده بدون تحصیل پروانه انتفاعی ممنوع است. خرید، فروش، عرضه و صدور جانوران وحشی کشته و اجزای آن (پوست، گوشت و غیره) و نیز نگهداری آنها در اماکن عمومی به استثنای غاز، مرغابی، چنگر و ماهیان (غیر از ماهی آزاد و قزل آلا) بدون تحصیل این پروانه ممنوع است.

حمل و نگهداری جانوران وحشی کشته و اجزای آن که با رعایت مقررات مربوط شکار یا صید شده اند به استثنای نگهداری آنها در اماکن عمومی مجاز است و خرید و فروش تروفه های شکار و یا جانوران وحشی کشته که به صورت مجسمه تهیه شده اند (تاکسیدرمی شده اند) و نیز عرضه و نگهداری شان در اماکن عمومی و تجاری موکول به کسب اجازه و تحصیل پروانه از سازمان است.

وضعیت صدور پروانه شکار

در گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی، تبلیغ شکارگری در ایران را منعکس می کردند و شکارچی های خارجی را نیز به ایران می آوردند. از سال 1392 شرایط به کل تغییر کرده است. در سال 1392، 39301 پروانه شکار پرنده در استان ها صادر شد، در مورد شکار چهارپا نیز 304 پروانه برای اتباع داخلی و خارجی (41 پروانه برای اتباع خارجی و مابقی برای ایرانی ها) صادر شد که از این تعداد 118 پروانه ویژه و 186 پروانه متعلق به مناطق آزاد بوده است.

پروانه ویژه برای مناطق تحت کنترل سازمان مانند مناطق حفاظت شده صادر می شود. در سال 1393 شکار چهار پا به صورت سراسری ممنوع بوده و هیچ پروانه ای صادر نشده است. از مجموع آمار ارسالی از 19 استان در سال 1392 تعداد 1433 فقره پروانه شکار گراز صادر شد که در سال 1393 این تعداد به 852 پروانه کاهش یافت.

گراز جزو جانوران زیان رسان تلقی می شود و جانوران نادر و یا حفاظت شده در چنین فهرستی قرار ندارند. به گفته مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، صدور پروانه شکار برای جمعیت های حیات وحش کشور درسال جاری ممنوع است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه آرمان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1