چرا میراث دیداری وشنیداری مهم است؟

26 اکتبر 2016 - 11:30 dsfr.ir/7711l

میراث دیداری وشنیداری

افکار عمومی هنوز نسبت به میراث دیداری و شنیداری رشد کافی نداشته است.

"سعدالله قیداری نصیری"

دبیرکل کمیسیون یونسکو در ایران، این نهاد را سازمانی خوشنام با پشتوانه علمی و فرهنگی دانست که هیچ قدرت سودجویی نمی تواند در آن نفوذ کند و تاکید کرد: «افکار عمومی هنوز نسبت به میراث دیداری و شنیداری رشد کافی نداشته است.»

سعدالله قیداری نصیری که در آیین بزرگداشت روز جهانی میراث دیداری و شنیداری در کتابخانه ملی ایران سخن می گفت، ارزش یونسکو را در ماموریت آن برای افزایش آگاهی دانست و ادامه داد: «آگاهی جامعه در موارد مختلف به وضوح دیده می شود، اما در مواردی مانند دیداری و شنیداری هنوز آنقدر رشد نکرده و حتی افکار عمومی نسبت به آن کم توجه است.»

وی همچنین پیام ایرینا بوکووا، دبیرکل یونسکو را برای روز جهانی میراث دیداری-شنیداری قرائت کرد.

سیدرضا صالحی امیری نیز که به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شده است، این روز را روزی مهم برای تمام اهالی فرهنگ دانست و با اشاره به ثبت ۵۲ اثر در سطح ملی توسط یونسکو، تصریح کرد: «ایران از نظر داشتن انبوه سرمایه های فرهنگی با چالش مواجه است. درحالی که ۵۲ اثر را برای ۵۲ سال آینده در انتظار ثبت در کمیته حافظه جهانی یونسکو داریم، تا امروز ۹ اثر توسط این کمیته در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. این اتفاق یک اقدام پیچیده و سخت و نیازمند سیاست های جدید است.»

وی یکی از این سیاست های جدید را ایجاد کمیته های کارشناسانه به موازات تهران در شهرستان ها برای انجام اقدامات ثبت و تهیه پرونده ها دانست و افزود: «از سوی دیگر با هدف سرعت در روند ثبت های حافظه جهانی به سمت ثبت های مشترک رفته ایم. اگر توجه کنیم، ایران از مصر تا ترکیه، ترکیه تا عراق، عراق تا شامات، شامات تا آفریقا، آفریقا و سرزمین های اسلامی دور و آسیا و حوزه اسلامی مشترکات زیاد و وسیعی دارد.

مشترکات فرهنگی که راه همگرایی فرهنگ با حوزه فرهنگی ایرانی-اسلامی است و می تواند در گسترش ثبت های مشترک کمک کند.» در پایان این مراسم که سفرای کشورهای بلغارستان، افغانستان و مالی و رایزن فرهنگی اتریش و الجزایر در آن حضور داشتند، چهار اثر ثبت ملی شده در کمیته دیداری و شنیداری در سطح ملی معرفی و همچنین دو لوح ثبت جهانی مسالک الممالک به سازمان میراث فرهنگی و یک لوح دیگر از کلیات سعدی به کتابخانه ملی اهدا شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1