10 ژوئن 2024 - 05:17

اهمیت آزادسازی نرخ هتل ها در سرمایه گذاری این صنعت

22 اکتبر 2016 - 11:30 dsfr.ir/2h8kj

اهمیت آزادسازی نرخ هتل ها در سرمایه گذاری این صنعت
fascinatingnigeriamagazine.com
یک هتل پنج ستاره ی خارجی

آزادسازی نرخ هتل ها نقش و تاثیر بسزایی در اعتمادسازی و توجیه فنی و اقتصادی برای سرمایه گذاران جدید داخلی و خارجی خواهد داشت.

رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران با اشاره به تجربه آزادسازی نرخ هتل ها در گذشته، گفت: «در یک دوره، آزادسازی نرخ منوط به زمان بهره برداری از سال 70 بود که با پیشنهاد هتلدار و تایید تشکل مرتبط و سازمان میراث فرهنگی اجرا می شد.»

به گفته محمدعلی فرخ مهر، در این روند، با توجه به آیین نامه اصلاح و تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری، پس از استانداردسازی و دریافت گواهی استاندارد برای مدت سه سال با شرایط تایید تشکل و تایید سازمان، نرخ پیشنهادی ارائه می شد که در هر مرحله شاهد رشد چشمگیری در افزایش حضور سرمایه گذار در صنعت هتلداری بودیم. فرخ مهر همچنین خاطر نشان کرد: «آزادسازی نرخ هتل ها نقش و تاثیر بسزایی در اعتمادسازی و توجیه فنی و اقتصادی برای سرمایه گذاران جدید داخلی و خارجی خواهد داشت.»

وی افزود: «اتخاذ چنین سیاست جدیدی فصل نوینی در صنعت هتلداری است که منجر به رونق حضور سرمایه گذار جدید و حفظ سرمایه گذاران موجود برای پایداری در این صنعت خواهد شد.» فرخ مهر افزود: «همان گونه که آزادسازی نرخ در دوره های قبل بر اساس استانداردسازی هتل یا با توجه به زمان ساخت هتل ها از سال 70 به بعد با اجرای ضوابط توسط نهاد حاکمیتی و تشکل صنفی اجرایی می شد، تصمیم جدید ریاست محترم سازمان، طبق آیین نامه خاص خود به اجرا گذارده خواهد شد و دغدغه منتقدان در این خصوص برطرف خواهد شد.»

به گفته وی، آزادسازی نرخ، فصل جدیدی در جهت رشد صنعت هتلداری خواهد بود، ضمن آنکه عرضه و تقاضا با ارائه خدمات بهتر با اعمال مدیریت در آزادسازی نرخ هتل ها معنا پیدا خواهد کرد. فرخ مهر در ادامه ابراز امیدواری کرد: «همان گونه که نهادهای حاکمیتی تمهیدات لازم را برای تضمین و گارانتی سرمایه گذاران خارجی از بدو حضور در این صنعت را در دستور کار قرار داده اند، برای سرمایه گذاران داخلی نیز در ادامه آزاد کردن نرخ، سایر تسهیلات لازم به اجرا گذاشته شود.»

1