10 ژوئن 2024 - 05:16

تکذیب خبر پیاده رو شدن خیابان ولیعصر

22 اکتبر 2016 - 09:00 dsfr.ir/br9gw

تکذیب خبر پیاده رو شدن خیابان ولیعصر
تابناک
پیاده رو چهارراه ولیعصر

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران به حواشی پیشنهاد پیاده راه شدن خیابان ولیعصر (عج) واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ «اقبال شاکری» رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه در روز تربیت بدنی چندی از اعضای شورای شهر در راستای ترویج فرهنگ ورزش و پیاده روی، از میدان ولیعصر تا خیابان جمهوری با مردم هم قدم شدند گفت:

این مسئله شائبه ایجاد خیابان ولیعصر (عج) به پیاده راه را ایجاد کرد و متاسفانه پیشنهاد غیرکارشناسی یکی از معاونان محیط زیست نیز به این مسئله دامن زد.

وی با بیان اینکه هنوز مدیریت شهری از اثرات پیاده راه ۱۷ شهریور رها نشده و قطعا تبدیل خیابان ولیعصر (عج) که شاهراه اصلی و محل تردد بسیاری از افراد است به پیاده راه مشکلات بیشتری را رقم خواهد زد گفت که ایجاد این پیاده راه حتی در حد پیشنهاد نیز در شورای شهر مطرح نشده و قطعا تا پیوست ها و مطالعات گسترده در خصوص این پیشنهاد صورت نگیرد حتی اجازه نخواهیم داد که ۱۰۰ متر از این خیابان به پیاده راه بدل شود.

وی با بیان اینکه برخی پیشنهادات تخریب کننده است گفت: نباید مسئولان بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف صحبتی داشته باشند که تاثیر زیادی بر روی زندگی مردم دارد و این در حالیست که مردم مطمئن باشند پیاده روی اعضای شورای شهر در این محور تنها برای ترویج فرهنگ ورزش و پیاده روی بوده و ارتباطی به بررسی این خیابان برای تبدیل شدن به پیاده راه ندارد که چه بسا ما می توانستیم از خیابان های دیگر تردد کنیم و این مسئله ربطی به پیاده راه شدن ولیعصر ندارد.

1