10 ژوئن 2024 - 03:10
مدیر پایگاه میراث فرهنگی طاق بستان:

خشک شدن چشمه طاق بستان خللی در بنا ایجاد نمی کند

11 ژوئیه 2015 - 17:20 dsfr.ir/8s2si

مدیر پایگاه میراث فرهنگی طاق بستان گفت: خشک شدن ناگهانی چشمه های طاق بستان خللی در این بنای تاریخی ایجاد نمی کند و گردشگران همچنان در حال بازدید از این بنا هستند.

علیرضا مرادی بیستونی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی طاق بستان درباره خشک شدن ناگهانی چشمه های چند هزار ساله طاق بستان گفت: پنج شنبه شب گذشته متوجه خشک شدن ناگهانی چشمه آب شدیم و موضوع را به اداره آب منطقه ای استان اطلاع دادیم که آب سطح چشمه ها پایین رفته است. چنین اتفاقاتی در چشمه طاق بستان طبیعی است چون چند سال پیش نیز این اتقاق افتاد و با بارش های بعدی باران این مشکل رفع می شود و آب دوباره به چشمه بر خواهد گشت. البته در سال های گذشته چشمه به این شدت و یک شبه خالی از آب نشده بود.

مرادی بیستونی در پایان گفت: باید ببینیم نتیجه کارشناسی اداره آب منطقه ای استان چه می شود. این اتفاق هیچ دخالتی در بنای تاریخی طاق بستان نخواهد داشت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1