10 ژوئن 2024 - 05:15

بازدید فرستادگان شهردار تهران از فضای سبز نیاوران

19 اکتبر 2016 - 16:20 dsfr.ir/iw7is

بازدید فرستادگان شهردار تهران از فضای سبز نیاوران
روابط عمومی مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران
مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران

به دستور شهردار تهران، گروهی تخصصی از فضای سبز و باغ نیاوران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران، به دستور محمدباقر قالیباف شهردار تهران گروهی تخصصی متشکل از آقای عاقل نژاد، معاون اجتماعی سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، دکتر معصومی و دکتر زهتاب مشاورین شهردار تهران از فضای سبز و باغ نیاوران دیدن کردند.

تهیه گزارش درخصوص وضعیت باغ نیاوران جهت ارائه به شهردار تهران و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات موجود در باغ نیاوران و ساماندهی وضعیت فضای سبز و درختان از اهداف این بازدید بود.

همچنین در این بازدید مقرر شد کمیسیون ماده 7 درخصوص قطع درختان خشک شده و آفت زده مجموعه توسط آقای عاقل نژاد پیگیری شود.

1