بازنگری طرح جامع شهرهای زاهدان و زابل

19 اکتبر 2016 - 09:00 dsfr.ir/kr1qn

بازنگری طرح جامع شهرهای زاهدان و زابل
neyzarnews.ir
تعویض آسفالت محدوده پل شیله جاده زابل زاهدان

سومین جلسه کمیته فنی کارگروه زیربنایی و شهرسازی سیستان و بلوچستان با حضور تمامی اعضاء در محل ساختمان جانبازان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، در ادامه بررسی بازنگری طرح جامع شهرهای زاهدان و زابل سومین جلسه کمیته فنی کارگروه زیربنایی و شهرسازی با حضور تمامی اعضاء در محل ساختمان جانبازان تشکیل شد.

در این جلسه مشاور طرح موضوع را به جلسه ارائه دادند، اولین موضوع نقش و جایگاه شهر زاهدان در افق طرح بود که بر اساس توضیحات مشاور، با توجه به جایگاه استقرار شهر زاهدان در پهنه شرق کشور همچنان نقش خدمات با محوریت ترانزیت مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه مبحث جمعیت پیشنهادی مشاور مورد بررسی قرار گرفت که پس از توضیحات مشاور و نظریات اعضاء با توجه به جمعیت پایه سال 90 شهر زاهدان (560.000 نفر) جمعیت 760.000 نفر برای افق طرح تعیین و مشاور ملزم شد طرح کالبدی را بر این مبنا تهیه نماید.

همچنین در این جلسه مشاور طرح در خصوص بررسی حدود حریم و محدوده شهر زابل در گذشته و دلایل افزایش هر کدام را در زمان افق طرح با توجه به مستندات فنی بیان داشت و سپس در خصوص بیان موارد مذکور در صورتجلسه جلسات گذشته و موارد اصلاحی طرح پرداخت و در ادامه هر یک از اعضاء نظر خود را نسبت به طرح وپیشنهادات خود را ذکر نمودند و در این خصوص سوالاتی داشتند که مشاور طرح به پاسخ سؤالات مطروحه نیز پرداخت در نتیجه مقرر شد مطالعات به صورت تفصیل در اختیار اعضاء قرار گیرد و جلسه آتی نظر خود را با توجه مطالعات صورت گرفته در خصوص محدوده و حریم شهر بیان نمایند

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1