همایش کاربرد روشهای آماری در مطالعات باستان شناسی برگزار می شود

16 اکتبر 2016 - 15:00 dsfr.ir/5v5mc

همایش کاربرد روشهای آماری در مطالعات باستان شناسی برگزار می شود
علی خورابلو
باستان شناسان در حال کاوش در یک محوطه تاریخی

نخستین همایش ملی کاربرد روش های آماری در مطالعات باستان شناسی با هدف توسعه کاربردی این روش ها در روزهای 26 و 27 فروردین ماه امسال توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محورهای این همایش شامل اندیشه کاربرد آمار در علوم باستان شناسی، استفاده از روش های آماری در تحلیل داده های باستان شناختی شامل زیستگاه و معماری، سفال، بقایای استخوانی، بقایای گیاهی، سکه ها و مهرها، ابزارهای سنگی و فلزی و سایر یافته ها و مواد فرهنگی است.

روش های نمونه گیری آماری در فعالیت های میدانی باستان شناسی، مطالعات موردی در تحلیل یافته ها با بکارگیری روش های آماری و تبیین فرایند استفاده از روش های آماری در مراحل مطالعات باستان شناسی سایر محورهای این همایش را تشکیل می دهد.

 مخاطبان این همایش، باستان شناسان، متخصصان آمار، دانشگاه ها، مراکز و موسسات پژوهشی و ... هستند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 9 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1