17 آوریل 2024 - 01:32
همایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به روایت از یکی از حاضرین

فروش کتاب همایش به میهمانان / بهت و حیرت میهمانان خارجی

10 اکتبر 2016 - 12:30 dsfr.ir/o671e

فروش کتاب همایش به میهمانان / بهت و حیرت میهمانان خارجی
اصغر خمسه
همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری

کتاب همایش را به مبلغ 50 هزار تومان به مدعوین می فروختند.

به گزارش پایگاه خبری هتل جار و به نقل از راه بلد، یکی از میهمانان حاضر در همایش بین المللی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران، اظهارات جالبی را در باره نحوه برگزاری این همایش روایت می کند که بسیار جالب است.

وی در باره این همایش و مراسم و حواشی آن می گوید: همایش بین المللى سرمایه گذارى گردشگرى که با حضور میهمانان خارجى مدعو از سوى هلدینگ گردشگرى تامین اجتماعى روز یکشنبه، یازدهم مهرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، یکى از بى نظم ترین همایش هایى بود که تاکنون دیده ام.

بنده به اصرار سازمان گردشگرى استان با تمام مشغله کارى که داشتم به قصد سرمایه گذارى و انتخاب یکى از پروژه هاى هتلى از میان 100 هتل گفته شده به تهران آمدم؛ مدیر گردشگرى استان شخصا با من صحبت کرد که این بزرگ ترین فرصت سرمایه گذارى است.

مراسم با بیش از یک ساعت تاخیر شروع شد و بعد از سخنرانى هاى پى در پى و کسالت آور که هیچ توجیهى براى بنده و میهمانان خارجى نداشت، متاسفانه با پایان سخنان "دکتر جهانگیرى" همایش دچار هرج و مرج شد و مسئولان همایش براى بدرقه معاون اول رییس جمهور از سالن بیرون رفتند. میهمانان خارجى مات و مبهوت مانده بودند که چه اتفاقى افتاده است، مگر آقاى جهانگیرى چه گفت که همایش بهم ریخت.

بعد از حدود یک ساعت معطلى دوباره تلاش کردند تا مدعوین سر جایشان بنشینند و به ادامه سخنرانى ها گوش کنند. سخنرانى وزیر راه که واقعا محشر بود.

و اما موقع نهار؛ انگار که نذرى مى دهند. صف 200 تا 300 نفره، سرو پلو با دست به صورت غیربهداشتى و غیراستاندارد آن هم در همایشی با عنوان هتلداری. بعد از یک ساعت صف خلوت شد ولى نهار کم آمد و تمام شد.

جالب تر اینکه کتاب همایش را به مدعوین به مبلغ 50 هزار تومان مى فروختند!

از سرمایه گذارى که منصرف شدیم هیچ، قصد کردیم دیگر اصلا به شهر شما براى هیچ همایشى نیاییم.

دوست بزرگوار من که حداقل سرمایه فعلی او بیش از 5000 میلیارد تومان است به من گفت بایستى دنبال همان کاسبى خودمان باشیم. اگر قرار است اینها براى توسعه گردشگرى و هتل سازى کارى انجام دهند بهتر است که به این امور وارد نشوند.

واقعا تعجب کردم این دوستان با این سرویس و خدمات چگونه هتل هاى شرکت "هما" و مهمانسراهاى جهانگردى سازمان ایرانگردى کشور را مدیریت مى کنند؟

1