روایت مرکز آمار از دخل و خرج ایرانیان

9 اکتبر 2016 - 11:30 dsfr.ir/6v4b9

روایت مرکز آمار از دخل و خرج ایرانیان
خبرگزاری مهر
بازار خرید سیستان و بلوچستان

مرکز آمار ایران میانگین هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را طی سال 94 اعلام کرد.

بر این اساس در سال گذشته، یک خانوار شهری ایران به طور متوسط 26 میلیون و 239 هزار و 700 تومان برای خرید و بهره مندی از کالاها و خدمات مصرفی، هزینه کرده که این مبلغ با 11.7 درصد رشد نسبت به سال 93 مواجه بوده است.

به گزارش همشهری، این گزارش نشان می دهد که میانگین هزینه خانوارهای روستایی نیز در این سال برابر با 14 میلیون و 698 هزار و 300 تومان بوده که از رشد مثبت 6.1 درصدی برخوردار بوده است.

همچنین در سال 94، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری 27 ‌میلیون و 887 هزار و 200 تومان و درآمد یک خانوار روستایی نیز 16 ‌میلیون و 103 هزار و 800 تومان بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل تر از آن 15.6 درصد و 15.8 درصد افزایش داشته است. در این میان، درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درآمد متفرقه در سطح روستایی به ترتیب به میزان 17.9، 16.9 و 13.4 درصد رشد داشته است.

سهم هر یک از منابع درآمدی در کل درآمد شهری به صورت 33.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.3 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 50.3 درصد از درآمد منابع متفرقه و سهم هر یک از منابع درآمدی در کل درآمد روستایی به صورت 30.2 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 30.9 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 38.9 درصد از منابع متفرقه است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
15 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1