10 ژوئن 2024 - 02:27
رئیس جامعه هتلداران استان مازندران

هتل و هتلداری، گوشت قربانی نیست

26 سپتامبر 2016 - 15:00 dsfr.ir/3r4za

هتل و هتلداری، گوشت قربانی نیست
نامشخص
بخش پذیرایی و آشپزخانه یک هتل

رئیس جامعه هتلداران استان مازندران نسبت به الزام هتلداران استان مازندران از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مبنی بر دریافت پروانه فعالیت از اتحادیه چلوکبابی ها واکنش نشان داد.

در پی الزام هتلداران استان مازندران از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مبنی بر دریافت پروانه فعالیت از اتحادیه چلوکبابی ها، رئیس جامعه هتلداران استان مازندران با ارسال نامه ای خطاب به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به این موضوع واکنش نشان داد.

جمشید سلطان مرادی، رئیس جامعه هتلداران استان مازندران اظهار داشت: برخی از هتل های استان به طور جدی تهدید و تا مرز پلمپ نیز پیش رفته بودند.

تصویر نامه رئیس جامعه هتلداران استان مازندران را در ادامه مشاهده می کنید.

« دنیای سفر » این نوشته را از « هتل جار » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1