18 ژوئن 2024 - 19:56
محمدعلی فرخ مهر:

آیا در هتل های ایران غذای غیرحلال ارائه می شود؟

26 سپتامبر 2016 - 11:30 dsfr.ir/lz6y9

آیا در هتل های ایران غذای غیرحلال ارائه می شود؟
نامشخص
ارائه نشان "حلال" در حوزه هتلداری ایران اسلامی یک «بیزینس» است تا یک ضرورت و استاندارد.

آیا هتل ها و اماکن ذی ربط اشاعه دهنده فسق و فجور بوده و دارای استخر و سایر اماکن تفریحی ورزشی غیر اسلامی و مختلط هستند؟

رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران و نایب رئیس جامعه هتلداران ایران، موضوع "گردشگری حلال" در ایران و اعطای گواهینامه "حلال" به هتل ها ایرانی را از اساس اشتباه و ساخته و پرداخته کشورهایی می داند ضوابط و معیارهای اسلامی به صورت کامل در آنها رعایت نمی شود.

محمدعلی فرخ مهر با اشاره به اشکال و انواع مختلف گردشگری در سراسر دنیا، اظهار داشت: گردشگری یک پدیده چندوجهی است که دارای ابعاد اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی است که ارتباط مستقیم با توسعه پایدار اقتصادی دارد. صاحب نظران و اندیشمندان به منظور توسعه اقتصاد پایدار در حوزه گردشگری در هر گروه از کشورها به منظور ایجاد جاذبه برای گردشگران جهانی، الگوهای مختلفی را تبلیغ و در راستای آن سرمایه گذاری می نمایند.

فرخ مهر ابراز داشت: به طور مثال "گردشگری سبز" که عمده توجه آن بر توسعه پایدار در بخش گردشگری با تاکید بر موضوع حفظ محیط زیست و همچنین هتل هایی تحت عنوان "هتل سبز" یا "هتل گیاهی" متمرکز شده است در نمایشگاه بین المللی "فیتور 2013" در مادرید اسپانیا کلید زده شد.

وی ادامه داد: موضوعاتی از جمله اکوتوریسم، بوم گردشگری، طبیعت گردی، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی و ... نیز هر کدام به نوبه خود در مقاطع زمانی مختلف و با توجه به پتانسیل های موجود به عنوان محورهای گردشگری برای جذب گردشگران در تمامی کشورهای دنیا، مطرح شدند.

رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران اظهارات خود در خصوص موضوع "گردشگری حلال" را این گونه آغاز کرد: واژه حلال ابتدا برای محصولات حلال در صنایع غذایی مطرح و جهت استانداردسازی آن از سال 2010 در استانبول ترکیه آغاز و سپس محصولات حلال در حوزه های مواد بهداشتی، آرایشی و سایر موارد به آن اضافه شد. آنچه که امروزه تحت عنوان "گردشگری حلال" به عنوان یک برند در صنعت گردشگری مطرح شده است، بیش از اینکه به مسائل مذهبی و فرهنگی مرتبط باشد، دارای اهداف اقتصادی است.

فرخ مهر اعطای گواهینامه "حلال" به هتل های ایرانی را اشتباه دانست و با اشاره به سابقه تاریخی اسلام و رعایت احکام و شریعت اسلامی در ایران، اظهار داشت: اعطای گواهینامه "حلال" گردشگری به هتل های ایرانی مانند این است که سهوا یا عمدا سوار بر موجی شویم که ساخته و پرداخته کشورهایی است که ضوابط و معیارهای اسلامی به صورت کامل در آنها رعایت نمی شود.

رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در ادامه سوالات مختلفی را پیرامون موضوع "گردشگری حلال" در ایران مطرح کرد و گفت: آیا متولیان امر هیچ تأمل در آنچه بر اجرای آن مصر هستند، کرده اند؟ آیا هتل های ایران تاکنون فاقد ارائه خدمات، غذا و سایر مواردی که در گردشگری حلال بدان اشاره شده بوده اند؟ آیا در هتل های ایران غذای غیرحلال طبخ و سرو می شود؟ آیا هتل ها و اماکن ذی ربط اشاعه دهنده فسق و فجور بوده و دارای استخر و سایر اماکن تفریحی ورزشی غیر اسلامی و مختلط هستند؟

فرخ مهر در پایان گفت: آنچه که موجب رشد گردشگری و جذب گردشگران به ایران اسلامی خواهد شد، فضای جدید فکر، اندیشه و تحقیق در استعدادهای بالقوه ایران است. امید است پیش از آنکه بر موجی که دیگران ایجاد کرده اند سوار شویم، خود طرحی نو و برندی برگرفته از توانمندی های ایران با ساز و کارهای جدید، شیوه های جدید تبلیغاتی و بازاریابی مدرن را به جهانیان معرفی کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « هتل جار » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1