10 ژوئن 2024 - 02:26

بازدید رایگان از موزه ها در روز جهانی گردشگری

26 سپتامبر 2016 - 10:30 dsfr.ir/pp3pf

بازدید رایگان از موزه ها در روز جهانی گردشگری
پول نیوز
بازدید رایگان از موزه ها در روز جهانی گردشگری

مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی از رایگان بودن موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی در روز جهانی گردشگری خبر داد.

محمدرضا کارگر با اشاره به ابلاغ بخشنامه ای به همه ی موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کل کشور، اظهار کرد: بر این اساس 6 مهرماه امسال مصادف با روز جهانی گردشگری، همه ی موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی برای بازدید عموم رایگان هستند، اما گردشگران خارجی که با تور به بازدید موزه ها می آیند، هزینه ی مورد نظر را باید پرداخت کنند، چون پیش از این پول بازدید از موزه ها را به تورهای خود پرداخت کرده اند.

وی اما امکان حضور توریست خارجی به صورت تنها در موزه های کشور را تقریبا صفر دانست و افزود: با این وجود و به طور سنتی موزه داران می دانند که اگر گردشگر خارجی به صورت تنها از موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی بازدید کنند، مطابق دیگر بازدیدکنندگان از وی هزینه ای دریافت نمی شود.

1