لزوم تشکیل اتحادیه های تخصصی هواپیمایی

22 سپتامبر 2016 - 15:00 dsfr.ir/oa7lz

لزوم تشکیل اتحادیه های تخصصی هواپیمایی
airliners.net
اجلاس هواپیمایی کاپا 2016

نظرات کارشناسی و تخصصی در نظام تصمیم سازی صنعت هوانوردی موثر نیست و مدیران فارغ از نظر و پشتوانه تخصصی تصمیم گیری می کنند.

اغلب کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان صنعت هوانوردی کشور بر این باورند که نظرات کارشناسی و تخصصی در نظام تصمیم سازی صنعت موثر نبوده و مدیریت فارغ از نظر و پشتوانه تخصصی تصمیم گیری می کند که یکی از راهکارها تشکیل اتحادیه های تخصصی هواپیمایی است.

به گزارش تین نیوز، روز گذشته میزگرد آنلاینی تحت عنوان بررسی «جایگاه شغلی متخصصین هوانوردی در کشور» برگزار شد که در آن صاحب نظران و تحلیلگران صنعت هوانوردی به بحث و گفت وگو پرداختند.

در ادامه بخشی از تحلیل کارشناسان صنعت هوانوردی در رابطه با «جایگاه شغلی متخصصین هوانوردی در کشور» را خواهید خواند.

کارشناسان صنعت هوانوردی بر این باور بودند که تغییرات پی درپی تصمیمات حیاتی و مدیریتی، به نظر می رسد بیانیه ها و دستورات مدیران صنعت و مسئولان وزارت راه و شهرسازی از پشتوانه کارشناسی و تخصصی برخوردار نبوده که حکایت از عدم توجه به حضور متخصصین در نظام تصمیم گیری است.

مثلا در حوزه ی ایرلاین، بعد از گذشت ماه های متمادی و مذاکرات سنگین با کمپانی ایرباس تاکنون زمان تحویل هواپیما، نوع چیدمان صندلی، نوع موتور هواپیما مشخص نیست همچنین علی رغم توافق اولیه، اعلام شد که به علل فنی 6 فروند هواپیما مناسب شرکت «هما» نمی باشد یا در کل پروژه نوسازی ناوگان شرکت هواپیمایی هما به ماموریت شبکه پروازی و بازار هدف آن شرکت توجه نشده است و سیاست خرید هواپیما ATR هم با ماموریت بیان شده و فرصت های درآمدزایی این هواپیما نسبت هواپیما امبرائر کمتر است.

همچنین ایمنی این هواپیما با توجه به جغرافیای ایران مناسب نیست چرا که در صورت خاموش شدن یک موتور، این هواپیما توانایی سطح پروازی بالاتر از میانگین ارتفاعات کوهستانی ایران را ندارد یا تصمیم گیری ها در سطح فرودگاه ها نیز همین فرایند مشابه را طی می کند و مدیران آن مجموعه به انتقادات کارشناسی و تخصصی توجه ندارند.

در برخی موارد اشاره مدیریت کلان اشتباهات خود را متوجه شده و تغییر مسیر داده و در برخی دیگر به ادامه مسیر گذشته ی خود تاکید دارند.

برآیند موارد ذکر شده مشخص می نماید که نظرات کارشناسی و تخصصی در نظام تصمیم سازی صنعت موثر نبوده و مدیریت فارغ از نظر و پشتوانه تخصصی تصمیم می گیرد.

در موردی دیگر، به صورت غیرمستقیم که هویت متخصصین مخدوش شده است. لباس کار هواپیمایی چه در جامعه و چه در صنعت معرف هویت صنفی کارکنان بوده است و در سطح صنعت، با انتخاب لباس های مشابه هویت شغلی متخصصین مخدوش شده است.

برای مثال لباسی برای کارکنان حوزه خدمات فرودگاهی مشابه کارکنان حوزه مهندسی تعمیرات انتخاب شده است و بدین طریق جایگاه شغلی متخصصین با کارکنان سایر بخش ها یکسان دیده شده است که نشان از وجود ارزش های یکسان بین متخصصین مهندسی تعمیرات و کارکنان حوزه خدمات فرودگاهی نزد مدیریت کلان شرکت می باشد یا حتی استفاده از لباس های فرم هواپیمایی در سایر بخش های جامعه و عدم اعتراض متولیان صنعت هواپیمایی، باعث تخریب هویت شغلی متخصصین آن می شود.

با بررسی شیوه فرم تعهد محضری در ابتدای استخدام به نظر می رسد که برخی شرکت ها خود را ملزم به رعایت هیچ گونه آدابی ندانسته و بدین وسیله امکان هر گونه برخورد و رفتاری با متخصصین را برای خود محفوظ می دارند که خارج از چارچوب آداب حرفه ایی است و شان و منزلت متخصص رعایت نشده و سطح آداب به روابط ارباب و برده تنزل یافته است.

همچنین تفاوت متخصصین صنعت هواپیمایی با سایر صنایع مشخص نیست. کارکنان بخش های عملیاتی و فنی شرکت های هواپیمایی و فرودگاه ها بر ایمنی صنعت موثر هستند در نتیجه تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی اعم از شرکت های هواپیمایی یا فرودگاه ها در حوزه حقوق و رفاه آن ها در حوزه اختیارات متولی صنعت و سازمان هواپیمایی کشوری است که آن سازمان به این مهم بی توجه بوده و حتی مصوبات و قوانین خاص صنعت هواپیمایی اجرا نمی شود.

به منظور حل مسائل اشاره شده، دو راهکار پیشنهاد شد. راهکار اول افزایش آگاهی متخصین از حقوق خود است و راهکار دوم تشکیل اتحادیه های تخصصی هواپیمایی است که مورد اخیر امکان مذاکره در مراجع تصمیم گیر و قانون گذار را تسهیل می کند.

1