16 آوریل 2024 - 23:13
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی:

درجه 50 درصد از هتل های کشور افتخاری و دروغ است

19 سپتامبر 2016 - 10:30 dsfr.ir/jo71n

درجه 50 درصد از هتل های کشور افتخاری و دروغ است
wikihotels.ir
رزرو اینترنتی اتاق هتل

درجه نیمی از هتل های کشور افتخاری است که به سختی می توان آن را تغییر داد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در شیوه نامه استانداردسازی هتل و دیگر تاسیسات گردشگری، اظهار داشت: درجه نیمی از هتل های کشور افتخاری است که به سختی می توان آن را تغییر داد.

مرتضی رحمانی موحد در خصوص وضعیت استانداردسازی هتل ها گفت: استانداردسازی فرایند طولانی است که چند سال اخیر در بخش تعرفه، علاقه مندی و قیمت تمام شده با موانعی روبرو شده است.

وی با اشاره به تغییر در شیوه نامه استانداردسازی تاسیسات گردشگری ابراز داشت: مطالعات میدانی صورت گرفته و شیوه نامه تغییر کرده، تعرفه ها نیز به یک دهم کاهش یافته و جذابیت های لازم برای استانداردسازی ایجاد شده است.

معاون گردشگری با بیان اینکه استانداردسازی هتل ها هنوز به 50 درصد نرسیده است، اظهار کرد: ما با طیف وسیعی از تأسیسات گردشگری روبرو هستیم که نشان های افتخاری دارند که باید آن ها را ساماندهی کنیم و این کار آسانی نیست زیرا در استان ها نگاه به درجه و نشان، حیثیتی است.

وی افزود: وقتی کسی درجه ای گرفته به سختی می توان آن را جابجا کرد، مگر آنکه تخلفاتش به حدی عیان شده باشد.

1