6 دسامبر 2023 - 04:35
مسعود سلطانی فر خبر داد؛

ویزای ایران برای گردشگران ورودی یکماهه می شود

7 ژوئیه 2015 - 12:30 dsfr.ir/2w1pa

معاون رئیس جمهور از افزایش اعتبار روادید فرودگاهی ایران تا 30 روز خبر داد.

مسعود سلطانی فر با تأکید بر اینکه موضوع روادید ایران در 3 حوزه فرودگاهی، الکترونیکی و لغو روادید پیگیری می شود، اعلام کرد: در کمیسیون تخصصی هیأت دولت افزایش اعتبار زمانی روادید ایران از 15 روز به 30 روز، تصویب شد و احتمالا تا 2 هفته آینده این مصوبه در هیأت دولت مطرح می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین درباره آخرین اقدامات صورت گرفته درباره صدور ویزای الکترونیکی ورود به ایران گفت: کمیسیون تخصصی دولت کلیات ویزای الکترونیک را تصویب کرده و تا یکی دو هفته آینده نوبت تصویب آن در هیأت دولت می رسد و سپس روند اجرایی شدن صدور ویزای الکترونیک و فراهم شدن زیرساخت های آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: فکر می کنم یک تا 1.5 سال طول بکشد تا زیرساخت های صدور ویزای الکترونیک فراهم شود و به مرحله ای برسیم که بتوانیم این ویزا را صادر کنیم. او همچنین درباره روند پیگیری موضوع لغو روادید ایران با برخی کشورها یادآور شد: لغو روادید توسط کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی مختلف مورد به مورد و براساس ملاحظاتی که در روابط با کشورها داریم مطرح و رسیدگی می شود.

به گفته سلطانی فر، لغو یا برقراری روادید با یک کشور دائمی نیست، چرا که این توافق متناسب با سطح روابط سیاسی 2 کشور و براساس یک اقدام متقابل صورت می گیرد. ممکن است امروز با کشوری روابط خوب سیاسی داشته باشیم و به این تشخیص برسیم که لغو روادید داشته باشیم، اما 5 سال بعد در یک موقعیت بحرانی قرار بگیریم و به این جمع بندی برسیم که برعکس آن تصمیم را انجام دهیم. این اقدام گاه یک سیاست متقابل است، مثلا برخی از کشورها با ما لغو روادید داشتند، اما در سال های گذشته علیه اتباع ایرانی رفتار کردند و لغو روادید با اتباع ایرانی را حذف کردند. به هرحال این موضوع در کمیته ای که مسئولیت رسیدگی دارد، در حال بررسی و پیگیری است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « همشهری آنلاین » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1