2 مارس 2024 - 05:41

ساخت هتل در آشوراده غیرممکن است

10 سپتامبر 2016 - 14:00 dsfr.ir/rm83f

ساخت هتل در آشوراده غیرممکن است
دالاهو
جزیره آشوراده، تنها جزیره ایرانی دریای خزر

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از غیر ممکن بودن ساخت هتل در منطقه آشوراده خبر داد.

فرهاد دبیری در خصوص این طرح گفت: از آنجا که آشوراده سابقه واگذاری داشته و قبلا سند مالکیت برای آن صادر شده بود، سر و صدای زیادی کرد که البته سازمان محیط زیست این مساله را دنبال کرد و سند مالکیت لغو شد، دیگر بحث واگذاری مطرح نیست.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: قرار است طرح گردشگری برای یک مدت در آنجا اجرا شود که در این خصوص باید اقامتگاه نیز در نظر گرفته شود، اما امکان ندارد در آشوراده هتل ساخته شود. هر اقامتگاهی در آشوراده باید به صورت اکولاژ و سازگار با اکوسیستم منطقه باشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « زیست بوم » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1