16 مارس 2023 - 06:35

افزایش ایمنی پروازها با مسیرهای مستقیم

6 ژوئیه 2015 - 11:50 dsfr.ir/3x556

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با اشاره به اینکه مناطق ممنوعه پروازی باید محدود شود، گفت: مسیرهای هوایی کوتاه، مستقیم و یکطرفه، ایمنی را در صنعت هوایی افزایش می دهد.

رحمت اله مه آبادی گفت: نقاط ممنوعه پروازی در هر کشوری وجود دارد اما در سایر کشورها سعی شده که آنها را محدود کرده و یا شرایط خاصی را برای آن تعریف کنند تا مسیرهای هوایی مستقیمی داشته باشند.

وی با بیان ینکه باید راه های هوایی موازی و یکطرفه داشته باشیم، افزود: موضوع های امنیتی محدودیت هایی را در مسیرهای پروازی برای ما ایجاد می کند که البته بحث های امنیتی بسیار مهم است اما باید با روش هایی این مناطق را محدود کرد. برخی از این نقاط مانند میادین تیراندازی را می توان تغییراتی ایجاد کرد به طوری که تعداد آنها را کمتر کرده و یا محدود به زمان و ساعت خاص شود تا در زمان های دیگر از این نقاط پرواز انجام گیرد.

مه آبادی با اشاره به اینکه محدودیت های پروازی در مناطق ممنوعه می تواند در ارتفاع خاص تنظیم شود، گفت: این ارتفاع ها می تواند در یک محدوده های افزایش یابد و در دیگر محدوده ها کاهش یابد تا علاوه بر حفظ ایمنی، مانعی هم برای پرواز نباشد. مستقیم بودن، کوتاه بودن و یکطرفه شدن راه های هوایی ایمنی بیشتری را تامین می کند، ضمن آنکه جدایی افقی و عمومی پروازها هم که از طریق تجهیزات امکان نزدیک تر شدن آن وجود دارد هم از دیگر موضوعاتی است که می تواند ضمن حفظ ایمن، افزایش پروازها را هم به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با تاکید بر اینکه با این اقدامات تحولات زیادی در صنعت هوایی رخ می دهد، گفت: کشور ما در یک منطقه جغرافیایی خاص پروازی قرار گرفته که باتوجه به تحولات اخیر منطقه، می توان از این فرصت استفاده کرد و پروازهای عبوری را از کشور افزایش داد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1