25 فوریه 2024 - 19:53

مشکل اسکان تعداد روزافزون گردشگران خارجی

31 اوت 2016 - 11:00 dsfr.ir/et69c

مشکل اسکان تعداد روزافزون گردشگران خارجی
asrgardesh.com
پذیرش هتل آسمان اصفهان

«نمی توانیم پاسخگوی حجم زیاد درخواست ها باشیم و از دولت می خواهیم تدبیر عاجلی در این باره بیندیشد.»

"نماینده دفتر اطلاع رسانی گردشگری ایران در ایتالیا"

نماینده دفتر اطلاع رسانی گردشگری ایران در ایتالیا از زیرساخت های ضعیف اقامتی ایران که مانع پاسخگویی به شمار زیاد متقاضیان سفر به کشورمان شده، انتقاد کرده و گفته است: «نمی توانیم پاسخگوی حجم زیاد درخواست ها باشیم و از دولت می خواهیم تدبیر عاجلی در این باره بیندیشد.»

عباس داوودی که مدیریت یک آژانس گردشگری را در ایتالیا به عهده دارد، برنامه ریزی برای سفر گردشگران ایتالیایی به ایران در ایام غیرپیک را راه حلی برای جبران خلأ اسکان مسافران در هتل های استاندارد و مناسب ایرانی در نظر گرفته و امیدوار است دیگر فعالان گردشگری ایران نیز از چنین شیوه ای برای جبران کاستی ها بهره ببرند. وی تصریح کرده است: «از اول مهرماه حجم زیادی از گردشگران خارجی به ایران وارد می شوند، اما در سراسر کشور به خصوص در اصفهان نمی توانیم پاسخگوی همه درخواست ها باشیم.»

داوودی از دولت خواسته در این رابطه اقدامی کند، چون به گفته وی و با توجه به حجم درخواست ها، از این به بعد همواره با 30 تا 40 درصد افزایش تقاضای ورود گردشگر مواجه خواهیم شد، ولی به دلیل نبودِ زیرساخت، امکان پاسخگویی به تمام درخواست ها را نداریم.

نماینده دفتر اطلاع رسانی گردشگری ایران در ایتالیا درباره راه برون رفت از این شرایط، نیز گفته است: «ما فقط می توانیم مشکلات را مطرح کنیم، اما دولت می تواند با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی، موظف کردن بانک ها برای سرمایه گذاری و هتل سازی و هر کار دیگری که از دستش برمی آید، اقدام کند.»

1