2 مارس 2024 - 07:48

ماجرای توقف قطار برای نماز صبح و فحاشی مسافر به رئیس قطار!

31 اوت 2016 - 09:30 dsfr.ir/ln4rb

ماجرای توقف قطار برای نماز صبح و فحاشی مسافر به رئیس قطار!
نامشخص
توقف های مربوط به اقامه نماز به مدت 20 دقیقه، جزو توقف های اجرایی قطارها است.

پاسخ رجا به خبر "تخلف یک قطار مسافری در توقف قانونی برای نماز صبح" منتشر شده در رسانه ها.

روز یکشنبه خبری با عنوان «تخلف یک قطار مسافری در توقف قانونی برای نماز صبح» در رسانه های مختلف منتشر شد که از اعتراض مسافران قطار 4 تخته خلیج فارس به شماره 335، به اقدام غیرمعمول رئیس قطار و توقف کمتر از 15 دقیقه ای او برای نماز صبح حکایت داشت.

به گزارش تین نیوز، بر اساس این خبر اعلام شده بود که وقتی مسافران به رئیس قطار اعتراض کردند، او بدون توجه به درخواست مردم به آن ها گفت که «دوست دارم و بروید هر کاری که می خواهید بکنید».

این در حالی است که مطابق قانون در برخی ایستگاه های مسیر مشهد مقدس به دلیل ازدیاد تعداد زائران تا 25 دقیقه هم می توان توقف داشت؛ اما مسوولان این قطار مسافربری با توقف 20 دقیقه ای هم مخالفت کردند.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت حمل و نقل مسافری رجا نیز در پاسخ به اخبار و اعتراضات روز گذشته جوابیه ای را در این خصوص صادر کرده است:

«توقف قطارها برای هر نوع برنامه عملیاتی یا اجرایی در گراف حركت قطارها از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و در ابتدای هر برنامه فصلی، برنامه ریزی و بر اساس زمان بندی دقیق (منهای مواردی كه تاخیر فنی یا غیرفنی رخ می دهد) اجرا می شود.

توقف های مربوط به اقامه نماز هم به مدت 20 دقیقه، جزو توقف های اجرایی قطارها است و برای وعده های مختلف نماز در اولین زمان و مكان ممكن و مناسب برنامه ریزی و برای كلیه قطارها به اجرا گذاشته می شود.

بر اساس بررسی انجام شده در این مورد خاص مشخص شد، بعد از اقامه ی نماز صبح و خالی شدن سكو و نمازخانه، مسافر جوانی كه انگار تازه بیدار و از قطار پیاده شده بود؛ به رئیس قطار مراجعه و اصرار می كند كه وضو بگیرد و نماز بخواند.

با توجه به این كه مدت زمان توقف قطار نیز بیشتر از 20 دقیقه شده بود، رئیس قطار، بر اساس مقررات و برای رعایت حقوق اكثریت مسافران، ایشان را به داخل قطار هدایت و درخواست می كند از جانمازی داخل قطار برای انجام فریضه ی نماز استفاده كند؛ اما مسافر، با فحاشی و تهدید رئیس قطار مربوطه، اقدام به جمع آوری امضا از هم كوپه ای های خود كرده است.

این در حالی است که برای كاركنان خدوم و زحمتكش رجا، كه بحق جزو خدمتگذارترین بخش های خدماتی كشور هستند، همین افتخار و مباهات بس است كه بخش مسافری ریلی كشور، تنها راه آهن جهان است كه انجام فریضه نماز را، آن هم در اول وقت، جزو برنامه حركت قطارها برنامه ریزی می كند و به عنوان ام القرای جهان اسلام، اهمیت و منزلت نماز را در ایران اسلامی، نصب العین قرارداده است».

1