1 مارس 2024 - 10:36

صنعت گردشگری سرمایه مشترک کشورهای جهان است

30 اوت 2016 - 23:40 dsfr.ir/z1716

صنعت گردشگری سرمایه مشترک کشورهای جهان است
شهریارنیوز
معاون اول رئیس جمهور در حال سخنرانی

ظرفیت های موجود در صنعت گردشگری باید به عنوان سرمایه مشترک کشورهای جهان مورد توجه قرار گیرد.

"معاون اول رئیس جمهور"

اسحاق جهانگیری قبل از ظهر سه شنبه در نخستین اجلاس وزرای گردشگری مجمع گفتگوی همکاری آسیا اظهار داشت: باید به ظرفیت گردشگری به عنوان سرمایه مشترک کشورهای جهان بیندیشیم که امروز به عنوان اعضای مجمع گرد آمده ایم تا مسئولیت کمیسیون فرهنگی مجمع را مورد گفتگو وهمکاری قرار دهیم.

وی ادامه داد: گفتگو و درک متقابل می تواند در همه زمینه های اجتماعی و فرهنگی برای یکایک کشورها ظرفیت مکمل به وجود آورد و در این میان گردشگری عرصه و فرصت آشنایی و آشتی هر انسان با انسان های جامعه و تاریخ دیگر است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مجمع گفتگوی همکاری آسیا با امید به همگرایی بیشتر میان جوامع تشکیل شده است، افزود: قدرت آسیا و توانمندی های منطقه ای می تواند سبب توسعه این قاره شود زیرا امروز توسعه اقتصادی و صنعتی آسیا باعث افزایش نقش کشورهای مختلف در تعاملات اجتماعی و اقتصادی در سطح بین المللی شده است.

وی با بیان اینکه برنامه های مجمع برای افزایش تقاضا در زمینه های شش گانه آن می تواند به توسعه پایدار و همه جانبه در آسیا و جهن کمک کند، گفت: با توجه به گستردگی بالا و جاذبه های طبیعی قاره کهن، این قابلیت باید از طریق انتقال تجارب و گسترش آموزش و ایجاد سازوکار های موثر اقتصادی به توسعه عملی بخش منجر شود.

جهانگیری همچنین خاطر نشان شد: گردشگری امروز به عنوان صنعت درآمدزا در جهان محسوب می شود اما باید بیش از آن در تعیین مناسب های فرهنگی میان اقوام و جوامع و ملل مختلف و کاهش خشونت و تحقق دیپلماسی عمومی و پیشبرد توسعه پایدار و همه جانبه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز که منطقه خاورمیانه در نتیجه سیاست های کینه توزانه به معدن گروه های ترویسیت تبدیل شده، با تکیه بر ارزش مشترک انسانی می توان به مقابله با این تفکر شوم پرداخت و برای سربلندی ملت ها تلاش کرد.

معاون اول رئیس جمهور یکی از دلایل اختلاف کشورهای منطقه را مداخله بیگانگان در امور اخلی منطقه عنوان و تصریح کرد: این دخالت نه تنها موجب توسعه نشده بلکه زمینه های استعمار را نیز فراهم کرده که وضعیت نگران کننده مردم عراق، سوریه و یمین در نتیجه این سیاست های اختلاف افکنانه است و امروز بیش از هر زمانی نیازمند ارتباط ملت ها برای حل بحران های این منطقه پرتلاطم هستیم.

جهانگیری گفت: راه حل بحران های منطقه ای باید متناسب با ویژگی های خاص فرهنگی و جغرافیاییی باشد که در این میان جمهوری اسلامی ایران نقش ویژه ای داشته و در کنار ظرفیت های عظیم انسانی و تاریخی، سرزمینی زیبا با تنوع اقلیم چهار فصل و در گوشه گوشه کشور است.

معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با درک این موقعیت و برای بهره مندی از جاذبه های گردشگری توانسه افق های تازه ای را در این حوزه بگشاید و بر همین اساس توسعه صنعت را در اولویت های خود قرار داده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1