1 مارس 2024 - 10:33

لزوم فرهنگ سازی گردشگری برای کودکان و نوجوانان

30 اوت 2016 - 12:00 dsfr.ir/qn13m

هفته گردشگری کودک در اصفهان

ما نیاز به فرهنگ سازی داریم و باید یک کار ریشه ای کنیم که در این میان آموزش و پرورش نقش اساسی و مهمی دارد.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به موضوع فرهنگ سازی و آشناسازی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان و عامه مردم با موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «ما نیاز به فرهنگ سازی داریم و باید یک کار ریشه ای کنیم که در این میان آموزش و پرورش نقش اساسی و مهمی دارد.»

مسعود سلطانی فر که در برنامه زنده تلویزیونی صبح به خیر ایران سخن می گفت، بر نقش پر رنگ صدا و سیما نیز در این باره تاکید کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین درباره گردشگری داخلی تصریح کرد: «گردشگری داخلی در سال های گذشته به شدت رونق یافته و استان هایی که قبلا معبر سفر بودند امروز تبدیل به مقصد سفر شده اند و آژانس های گردشگری برای این مقاصد تور تعریف می کنند.»

وی افزود: «یکی از بخش هایی که به شدت مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی ما قرار گرفته، مناطق روستایی است. به همین جهت اقامتگاه های بومی نیز تقویت و گسترش یافته و در حال حاضر 700 اقامتگاه بومی در کشور داریم که بیش از 300 مورد از آن ها دارای مجوز هستند.»

سلطانی فر از گردشگری به عنوان یک گنج پنهان یاد و خاطرنشان کرد: «اعتقاد داریم گردشگری یک صنعت سبز و پایدار است و از این رو، برای توسعه کشور، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق بهره گیری از ظرفیت های متعدد در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برنامه ریزی ها و حرکت های خوبی را آغاز کرده ایم.»

1