نقش میراث فرهنگی در جوامع جدید

29 اوت 2016 - 09:00 dsfr.ir/qj4vf

نقش میراث فرهنگی در جوامع جدید
حمیدرضا آبنوبا
مسجد نصیرالملک شیراز

برای هر ملت، شناخت گذشته برای ساختن آینده ای روشن بر پایه ی هویت فرهنگی خویش، اهمیت بسیاری دارد.

وجود زیبایی شناسی که در حوزه ی لذت بردن از زندگی و ارضای حس زیبایی دوستی انسان هاست. یک اثر تاریخی و فرهنگی می تواند باعث لذت بردن انسان ها از زیبایی و هنر شود، این نگاهی است که از قدیم وجود داشته و در زمان فعلی، شدت بیش تری یافته است.

نقش اطلاعاتی است که همراه این آثار است و از گذشته ی جوامع حکایت دارد و به نوعی منبع پژوهش و کنکاش نیز است و شامل اطلاعاتی از گذشته ی مردم یک سرزمین بوده و جنبه ی استنادی میراث فرهنگی است.

بحث اقتصادی آثار تاریخی و فرهنگی؛ که بحث توریسم و بازدید داخلی از میراث فرهنگی را بیشتر مد نظر دارد. میراث فرهنگی در توسعه ی جوامع نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر جامعه ای که بداند نتیجه ی تعاملش چه بوده و آن را خوب بشناسد، متوجه می شوی که فعالیت های کنونی اش نمی تواند منقطع از گذشته باشد بلکه در ادامه ی آن است. مهم ترین نقش میراث فرهنگی، همانا هویت بخشی آن است. میراث فرهنگی، نشان از نگاه مردم یک جامعه به یک پدیده دارد. سبک زندگی کیفیت زندگی، آداب و رسوم، عقاید و ارزش ها، هنجارها و بالاخره فرهنگ هر جامعه ای در میراث فرهنگی آن جامعه نهفته است.

برای هر ملت، شناخت گذشته برای ساختن آینده ای روشن بر پایه ی هویت فرهنگی خویش، اهمیت بسیاری دارد.

1. حفظ پویایی و بقای هر فرهنگی در آینده، نیازمند پیوستگی میان دیروز و امروز و فردای ملت هاست.

2. امروز در آغاز هزاره سوم و عصر ارتباطات و جهانی شدن، وجه تمایز ملتها از یکدیگر همانا هویت فرهنگی است که ریشه در میراث فرهنگی دارد. از این رو، حفظ میراث فرهنگی برای یک ملت، پشتوانه ی حیات فرهنگی آن در آینده خواهد بود.

میراث فرهنگی به عنوان مفاخری که از گذشته به یادگار مانده و بیانگر فرهنگ و تمدن گذشتگان یک ملت است، بی تردید نشان روشنی از هویت آن ملت دارد که باید برای حفظ آن بی شائبه و فعالانه تلاش کرد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 6 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1