6 اکتبر 2021 - 12:32

افتتاح دبیرخانه شهر جهانی گوهرسنگ ها

20 اوت 2016 - 19:00 dsfr.ir/fj9gu

افتتاح دبیرخانه شهر جهانی گوهرسنگ ها
iribnews.ir
مراسم جشن ثبت جهانی شهر مشهد به عنوان شهر گوهرسنگ ها

در حاشیه برگزاری جشن ثبت جهانی شهر مشهد به عنوان شهر گوهرسنگ ها، لوح این عنوان رونمایی و دبیرخانه آن نیز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس شورای جهانی صنایع دستی در آسیا و اقیانوسیه در مراسم جشن ثبت جهانی شهر مشهد گفت: «خوشحالم که مشهد به جمع 15 شهر جهانی صنایع دستی پیوسته است. فیروزه مهم ترین سنگی است که در مشهد وجود دارد و به معنی فتح و پیروزی است.» غدا هیجاوی اظهار کرد: «امیدوارم مشهد در سال های پیش رو، با موفقیت همراه باشد.»

حسین زارع صفت، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز در پاسخ به پرسش معاون منطقه آسیا مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای این دبیرخانه دارید، گفت: «کارگروهی پیش بینی کرده ایم که بخش خصوصی و دولتی در آن مشارکت دارند و ادامه فعالیت های این دبیرخانه را مدیریت و اداره می کنند.»

او افزود: «دبیرخانه در تعریف ما، محل برنامه ریزی است و مسوولیت بخش های پژوهشی، آموزشی، مهارت آموزی، توسعه بازار، پیگیری حمایت ها و تسهیلات دولتی را برعهده دارد و ارتباط با سایر بخش ها را نیز دنبال می کند. ما در این دبیرخانه بخش ترکیبی و هرچه توسعه بازار سنگ را برعهده داشته باشد، انجام می دهیم.»

شهر مشهد در 16 تیرماه با تصویب شورای جهانی صنایع دستی (wcc) به عنوان شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگ ها انتخاب شد و به ثبت رسید.

1