28 فوریه 2024 - 19:28

سامان دهی گردشگران عراقی در ایران

3 ژوئیه 2015 - 19:10 dsfr.ir/g67oi

عراقی ها جزو سامان نیافته ترین گردشگرانی هستند که به ایران سفر می کنند.

در سال 2013 حدود 1 میلیون و 600 هزار عراقی به ایران سفر کردند، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می گوید؛ آمار ورود عراقی ها به ایران در سال 1393 حدود 10 درصد رشد داشته است. ایران پیش بینی کرده بود؛ تا پایان سال 93 بیش از 2 میلیون عراقی به کشورمان سفر کنند.

با آن که عراقی ها در صدر جدول گردشگران ورودی به ایران قرار دارند، اما به تایید مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آن ها جزو سامان نیافته ترین گردشگرانی هستند که به ایران سفر می کنند. عراقی ها عادت دارند آزاد و بدون تور و در بیشتر مواقع با هماهنگی حَمَله ها، واسطه ها یا دلال ها به ایران سفر کنند. آن ها هتل های خاص خود را دارند و شخصا با رانندگان اتوبوس ها برای سفر در ایران هماهنگی می کنند و با بیمارستان های خاصی در ارتباط اند که اگر برای درمان به ایران آمدند مستقیم و بدون واسطه به آن جا مراجعه کنند.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بارها برای سامان دهی سفر گردشگران عراقی در ایران و تنظیم چرخه درآمدی آن برنامه ریزی کرده و طرح های مختلفی را ارائه داده و همینطور بارها پای میز مذاکره با مقامات عراقی نشسته است ولی دست آخر نتیجه ملموسی حاصل نشده است. اکنون یک بار دیگر این سازمان قصد دارد با وسط کشیدن دفاتر خدمات مسافرتی، طرح سامان دهی گردشگران عراقی را به اجرا بگذارد.

مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از تعیین دفاتر خدمات مسافرتی پیشگام با هدف ساماندهی گردشگران و زائران عراقی خبر داده است. او در جلسه ایی که به منظور ساماندهی زائران و گردشگران عراقی با حضور دستگاه های فرابخشی، اصناف مرتبط و دفاتر خدمات مسافرتی برگزار شد، گفت: با توجه به این که مسافران و زائران عراقی سهم قابل توجهی از آمار گردشگران ورودی به کشور را به خود اختصاص داده اند، بنابراین میزبانی شایسته و ارائه خدمات برتر به آن ها در کنار حذف فعالیت واسطه ها و مراکز فاقد اعتبار، از جمله مهم ترین برنامه های در دست اقدام به شمار می آید که در گام نخست با ساماندهی ورود به صورت دسته جمعی و از طریق دفاتر خدمات مسافرتی منتخب دو کشور آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر مبنای این اقدام، دفاتر خدمات مسافرتی فعال طی برگزاری جلسات متعدد به منظور تقسیم بندی و ارائه خدمات در سه بخش مبدأ، طول مسیر و مقصد، مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه آن انتخاب اولیه 15 دفتر به عنوان پیشگام در این زمینه بود. طبق این طرح در تلاش هستیم با هدایت گردشگران ورودی از عراق به سمت انجام سفرهای گروهی و در نظر گرفتن طرف امین و معتمد در ایران، گردشگران مربوطه را از محل مبدأ تا طول مسیر و سپس مقصد هدایت و حمایت کنیم.

رحمانی موحد اظهار کرد: مهم ترین وظیفه دفاتر خدمات مسافرتی پیشگام در ساماندهی زائران عراقی، سرمایه گذاری معنوی آن ها است تا بر مبنای آن تغییر نگاه، همت و اراده مورد نیاز برای ارائه خدمات شایسته و نیز حفظ شأن، منزلت و تکریم زائران و گردشگران عراقی محقق شود. در ازای همکاری و همت مضاعف بخش خصوصی، سازمان و سایر دستگاه های دولتی مرتبط نیز در مقام پشتیبانی و حمایت حضور خواهند یافت، فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی پیشگام، ارتقای اعتبار ملی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین هر یک از دفاتر ضمن پذیرش مسئولیت و حجم بالای فعالیت، دائماً از سوی معاونت گردشگری نظارت و در صورت کوتاهی در ارائه خدمات به سرعت جایگزین می شوند. تعداد دفاتر خدمات مسافرتی منتخب در مسیر اجرای طرح قابل افزایش است و متناسب با پیشرفت و موفقیت طرح، تنوع خدمات و پشتیبانی های مربوطه نیز ایجاد خواهد شد.

رحمانی موحد در پایان گفت: در حال حاضر متاسفانه واسطه ها به صورت مستقل با مراکز اقامتی و ارائه دهندگان خدمات کشور برای پذیرش مسافران و زائران عراقی قرارداد می بندند. تلاش دفاتر خدمات مسافرتی پیشگام در تبلیغات، اطلاع رسانی، بازاریابی، ساماندهی نیروی انسانی و در نهایت ارائه خدمات شایسته می تواند در چرخه صحیح نقل و انتقال مسافران و زائران عراقی و رفع چالش های ایجاد شده تاثیرگذار باشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1