7 دسامبر 2023 - 19:58

ایران و روسیه خطوط ریلی را جایگزین كانال سوئز می كنند

13 اوت 2016 - 10:00 dsfr.ir/a2033

ایران و روسیه خطوط ریلی را جایگزین كانال سوئز می كنند
megaconstrucciones.net
کانال سوئز

ایران و روسیه در راستای تقویت روابط خود در زمینه حمل و نقل، یک خط ریلی را از طریق آذربایجان جایگزین مسیر ترانزیت كالا از طریق كانال سوئز خواهند كرد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ماكسیم سوكولوف وزیر حمل و نقل روسیه در این باره گفت: در صورت احداث و ساخت این مسیر ریلی بخشی از سهم ترانزیت كالا كه هم اكنون از طریق سوئز انجام می شود به این مسیر اختصاص خواهد یافت.

او افزود: برنامه ریزی ها برای احداث این خط ریلی احتمالا سال آینده تكمیل خواهد شد.

1